Kungörelse 30.11.2023

Utgivningsdatum 30.11.2023 14.14

Konfiskerad egendom offentliggjots 30.11.2023

Helsingfors polisinrättning har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras.

1. Anmälen on ett brott 5500/R/53552/23 tvång KEY2

cykel, white ax

cykel, helkama

cykel, trek x-caliber

cykel, white xc

cykel, fixie

cykel, x-treme alloy

cykel, white xc

cykel, insera nyx

cykel, serious rockville

cykel, marin san anselmo

cykel, tunturi

cykel, specialized crave

cykel, white xc275

cykel, scott

cykel, specialized

cykel, cube aim

cykel, merida

cykel, felt

cykel, merida big nine

cykel, trek marlin

cykel, n1 mtb26

cykel, insera reflex

cykel, crecent

Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Helsingfors polisinrättning, PL 24, 00240 Helsingfors eller e-post kirjaamo.helsinki@poliisi.fi.

I anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Helsingfors