Kuulutus takavarikoidusta omaisuudesta 4.1.2024 Lappeenranta

Julkaisuajankohta 4.1.2024 11.01

Takavarikoituomaisuus 4.1.2024 Lappeenranta

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen, Lappeenrannan poliisiaseman haltuun on muuna kuin löytötavarana joutunut alla mainittu omaisuus, jonka omistajista tai hallintaan oikeutetuista ei ole tietoa.

Takavarikossa ollut omaisuus siirtyy valtiolle kuuden (6) kuukauden jälkeen tämän kuulutuksen tiedoksisaannista pakkokeinolain 7 luvun 23 §:n nojalla, mikäli sitä ei vaadita palautettavaksi.


1. Rikosilmoitus 5620/R/7532/22, pakkokeino TVP1
•    4 kpl kaula/ranneketjuja

2.  Rikosilmoitus 5620/R/11399/23, pakkokeino PAI1
•    Kulmahiomakone Würth

3. Rikosilmoitus 5620/R/20910/21, pakkokeino TVP/2
•    Mönkijä Yamaha
•    Perävaunu Q2
•    Perävaunu

Ilmoitus mahdollisesta oikeudesta kuulutettuun omaisuuteen on toimitettava kuulutuksen määräpäivään mennessä osoitteella Kaakkois-Suomen poliisilaitos, Lappeenrannan poliisiasema, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Lappeenranta tai sähköpostitse lappeenranta.tutkintasihteerit.kaakkois-suomi@poliisi.fi. Ilmoituksessa tulee käyttää viitetietona rikosilmoitusnumeroa sekä pakkokeinon yksilöivää tunnistetta. Mahdollisuudesta tutustua kuulutettuun omaisuuteen on sovittava erikseen. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.
 

Kaakkois-Suomen poliisilaitos Kuulutus Lappeenranta