Kungörelse 4.1.2024 Villmanstrands

Utgivningsdatum 4.1.2024 11.01

Konfiskerad egendom offentliggjorts 4.1.2024

Konfiskerad egendom offentliggjorts
Sydöstra Finland polisinrättningen, Villmanstrands polisstation har övertagit som annat än hittegods nedannämnda egendom, vars ägare eller rättighet till besittning icke är känd.

Beslagtagen egendom övergår till staten sex (6) månader efter tillkännagivandet av denna kungörelse enligt stöd av tvångslagens 7 kapitel 23§, ifall egendomen inte begärs att returneras. 

2. Anmälen on ett brott 5620/R/7532/22, tvång TVP1
•    Halsband, 4 stycke

3. Anmälen on ett brott 5620/R/11399/23, tvång PAI1
•    Vinkelslipmaskin Würth

4. Anmälen on ett brott 5620/20910/21, tvång TVP/2
•    Terränghjuling Yamaha
•    Släpvagn Q2
•    Släpvagn


Anmälan om eventuell rätt till egendomen bör skickas inom tidsfristen till Sydöstra Finland polisinrättningen, Villmanstrands polisstation, Villimiehenkatu 2 C, 53100 Villmanstrands eller e-post lappeenranta.tutkintasihteerit.kaakkois-suomi@poliisi.fiI anmälan bör användas som hänvisning brottsanmälans nummer samt tvångsmedlets enskilda identifikation. Möjlighet att bekanta sig med egendomen som kungjorts, överenskommes skilt. Tillkännagivandet anses ha skett vid sjunde dagen efter publiceringstidpunkten.
 

Offentlig kungörelse Polisinrättningen i Sydöstra Finland Vilmanstrand