Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa hakee neljä henkilöä

16.9.2021 17.02
Uutinen

Lapin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä neljä henkilöä. 1.1.2022 avoimeksi tuleva virka täytetään enintään viiden vuoden määräajaksi.

Virkaa hakevat seuraavat henkilöt (tutkintotiedot perustuvat henkilöiden omaan ilmoitukseen):

-    Jan Fordell, oikeustieteen kandidaatti
-    Esa Heikkinen, oikeustieteen kandidaatti
-    Antti Luoto, valtiotieteiden maisteri
-    Oula Määttänen

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen poliisihallinnon vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä.

Poliisilaitoksen tehtävänä on vastata toimialueellaan oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen turvaamisesta, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, poliisin hälytyspalveluista, rikosten ja häiriöiden ennalta ehkäisemisestä, rikosten selvittämisestä ja syyteharkintaan saattamisesta, poliisin lupahallinnosta sekä muista paikallispoliisille kuuluvista tehtävistä. Lisäksi poliisilaitoksen tehtävänä on huolehtia tehtäväpiiriinsä kuuluvan avun antamisesta yleisenä turvallisuusviranomaisena sekä muista sille erikseen määrätyistä tehtävistä.

Lapin poliisilaitos Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Lapin poliisilaitos
Poliisihallitus
poliisipäälliköt
päälliköt