Tjänsten som polischef för Polisinrättningen i Lappland söktes av fyra personer

Utgivningsdatum 16.9.2021 17.02
Nyhet

Inom utsatt tid söktes tjänsten som polischef för Polisinrättningen i Lappland av fyra personer. Tjänsten som blir ledig den 1 januari 2022 tillsätts för en tidsbestämd period på högst fem år.

Personerna som söker tjänsten är (examensinformationen baserar sig på personernas egen anmälan):
-    Jan Fordell, juris kandidat
-    Esa Heikkinen, juris kandidat
-    Antti Luoto, politices magister
-    Oula Määttänen

Polischefen leder polisinrättningen. Polischefen ansvarar för polisinrättningens verksamhet och för verksamhetens genomslag och resultat samt utveckling av den. Polischefen har till uppgift att leda polisinrättningens verksamhet i enlighet med de målsättningar som fastställts för polisförvaltningen, hantera förvaltningen av ekonomiska resurser och av mänskliga resurser. Till uppgifterna hör också att fastställa riktlinjerna och prioriteringarna för polisinrättningens verksamhet samt att ansvara för beredskapen inom polisinrättningen. Polischefen ansvarar även för kontakter och samarbete med intressentgrupperna samt för effektiv kommunikation.

Polisinrättningen har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för tryggandet av rätts- och samhällsordningen, upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet, polisens larmtjänster, förebyggande av brott och störningar, utredande av brott samt förande av brott till åtalsprövning, polisens tillståndsförvaltning samt andra uppgifter som hör till den lokala polisen. Dessutom har polisinrättningen till uppgift att som allmän säkerhetsmyndighet inom sitt uppgiftsområde ge handräckning samt sköta andra uppgifter som särskilt ålagts den.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisinrättningen i Lappland Polisstyrelsen