Lapset ja nuoret julistavat koulurauhan teemalla ”Erilaisuus on rikkaus”

Julkaisuajankohta 18.8.2023 10.18
Uutinen

Koulurauha julistetaan Ylivieskassa 23.8.2023. Tämän vuoden koulurauhateemaksi oppilaat ovat valinneet ”Erilaisuus on rikkaus – Olikhet är en rikedom”. 

Aihe on tärkeä ja ajankohtainen tässä hetkessä, missä lasten mielenterveysongelmat, yksinäisyys ja kiusaaminen puhuttavat. Viimeisimmät kouluterveyskyselyt osoittavat, että eniten kiusaamisesta ja syrjimisestä kärsivät haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, kuten maahanmuuttajataustaiset, sukupuolivähemmistöön kuuluvat sekä erityistä tukea tarvitsevat. Moninaisuuden ymmärtämisen eteen täytyy tehdä jatkuvasti töitä ja siitä lapset ja nuoret haluavat muistuttaa aikuisia.

Kaikkien tulee saada olla koulussa rauhassa

Lukuvuoden 2023−2024 Koulurauhaa ovat valmistelleet Taanilan, Kaisaniemen, Raudaskosken ja Ojakylän koulun oppilaat Ylivieskasta sekä oppilaat oululaisesta Svenska Privatskolan i Uleåborgista. 

Oppilaat valitsivat tämän teeman siksi, että kouluissa moni joutuu syrjinnän kohteeksi. Aiheesta on tärkeää puhua, jotta sitä vastaan tehtäisiin vielä enemmän töitä. Oppilaat korostavat sitä, että ihmisten erilaisuus on rikkaus. 

- Olisi tylsää, jos kaikki olisi samanlaisia. On hienoa, että ihmiset voivat katsoa asioita eri näkökulmista. Ihmiset tekevät asioita eri tavalla ja siitäkin voi oppia. Ketään ei saa kiusata erilaisuuden takia. On tärkeää, että kaikki saisi olla rauhassa koulussa, oppilaat kiteyttävät. 

Aikuisten ehdoton tehtävä on puuttua väärinkohteluun

Yhdenvertaisuustyötä täytyy tehdä sitkeästi osana koulun arkea. Oppilaat toivovat, että syrjintään ja kiusaamisen puututaan jämäkästi ja pitkäjänteisesti. Omana itsenä oleminen pitäisi olla jokaisen lapsen perusoikeus, niin koulussa kuin kotona. 

Suomen Vanhempainliiton erityiskasvatuksen asiantuntija Sari Haapakankaan mielestä lasten valitsema aihe ”Erilaisuus on rikkaus” on erittäin tärkeä ja viisaasti valittu teema. 

- Koti ja koulu voivat yhdessä vaikuttaa kaikkien lasten hyvinvointiin yhteisöllisellä työllä ja vaikuttamalla asenne-esteettömyyteen. Jokaisella on oikeus olla oma itsensä tulematta väheksytyksi tai syrjityksi minkään ominaisuuden takia. Aikuisten on sekä kotona, että koulussa tärkeää puuttua aina tilanteisiin, joissa esiintyy syrjivää puhetta tai muuta väärinkohtelua. Näin voidaan ennaltaehkäistä tilanteiden muuttumista systemaattiseksi kiusaamiseksi. 

Yhteiset pelisäännöt selväksi ja kaikkien tiedossa

Pelisäännöt tilanteisiin puuttumisesta on oltava kaikkien yhteisön jäsenten tiedossa ja niiden laatimiseen on tärkeää osallistaa lapset ja vanhemmat. 

- Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu muodostaa kivijalan koko kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän vastaiselle työlle. Se vaatii onnistuakseen pitkäjänteistä arvokeskustelua ja yhteisesti sovittujen arvojen toteuttamista käytännön tilanteissa. Lapsen oikeuksien toteutuminen, kuten oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja osallisuuteen ovat aikuisten velvollisuuksia, toteaa Haapakangas. Koulurauha julistetaan jo 33. kerran. Tänä vuonna julistus tehdään Taanilan koululta Ylivieskasta. Koulurauhan valtakunnallinen julistustapahtuma järjestetään keskiviikkona 23.8. klo 12−13. Tapahtumaa voi seurata livestriimin kautta Yle Areenasta.

Koulurauha-vanhempainilta

Suomen Vanhempainliitto järjestää Koulurauha-vanhempainillan keskiviikkona 23.8. kello 18 Taanilan koululla. Illan aiheena on lasten ja nuorten kouluhyvinvointi. Iltaan voi osallistua myös verkossa. Tervetulleita ovat kaikki vanhemmat ja koulujen henkilökuntaan kuuluvat. Lue lisää tästä.  

Tapahtumainfo

Koulurauhan julistustapahtumassa luetaan oppilaiden kirjoittama koulurauhan julistus. Tilaisuudessa nähdään oppilaiden esityksiä sekä tähtiartistina laulaja Aliisa Syrjä. Luvassa on myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön videotervehdys. Tapahtuma alkaa 23. elokuuta 2023 kello 12.00 Taanilan koululla (Opinportti 1) ja kestää noin tunnin. Tapahtuma striimataan ja sitä seurataan kouluissa eri puolilla maata. Koulurauhan julistustapahtuman nettilähetys on nähtävissä Yle Areenassa. Linkki löytyy Koulurauhan nettisivuilta www.koulurauha.fi.

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan koulurauhan julistusta paikan päälle. Tilaisuuteen saapuvia toimittajia ja kuvaajia pyydetään ilmoittautumaan viestinnän asiantuntija Minna Närhilälle viimeistään 22.8.2023 osoitteeseen minna.narhila@mll.fi tai numeroon 050 472 8585.

Koulurauha-ohjelma on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisihallituksen, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. 

Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ─ ilon ja innon tuominen koulutyöhön. Tavoitteena on, että kaikilla kouluyhteisön jäsenillä on koulussa hyvä olla ja, että ketään ei kiusattaisi, kukaan ei jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen. Oppimista tukeva, turvallinen ja toimiva koulu vaatii aktiivista ja suunnitelmallista työtä ympäri lukuvuoden. 

Poliisihallitus Poliisin ennalta estävä toiminta Uutinen