Barn och ungdomar utlyser skolfred med temat ”Olikhet är en rikedom”

Utgivningsdatum 18.8.2023 10.18
Nyhet

Skolfreden utlyses i Ylivieska 23.8.2023. Som skolfredstema för läsåret har eleverna valt ”Erilaisuus on rikkaus – Olikhet är en rikedom”.

Temat är viktigt och aktuellt i en tid då psykiskt lidande, ensamhet och mobbning bland ungdomar väckt diskussion. Hälsoenkäter för elever har under den senaste tiden visat att de barn och ungdomar som lider mest av mobbning och diskriminering är de som befinner sig i ett utsatt läge, bland annat elever som har invandrarbakgrund, tillhör sexuella minoriteter eller har särskilda behov. Förståelse för mångfald förutsätter kontinuerligt arbete, vilket barnen och ungdomarna vill påminna vuxna om.

Var och en ska få gå i skola i fred

Skolfredsprogrammet för läsåret 2023−2024 har förberetts av elever från Taanilan, Kaisaniemen, Raudaskosken och Ojakylän koulu i Ylivieska och Svenska Privatskolan i Uleåborg. 

Eleverna valde temat olikhet eftersom många blir utsatta för diskriminering i skolan. Det är viktigt att tala om detta för att utöka insatserna mot diskriminering. Eleverna vill betona att olikhet bland människor är en rikedom.

- Det skulle vara enformigt om alla var likadana. Det är fint att människor kan se på saker och ting från olika perspektiv. Folk har olika sätt att göra saker på, och det kan man lära sig av. Ingen ska få bli mobbad för sin olikhet. Det är viktigt att var och en ska få gå i skola i fred, betonar eleverna.

Vuxna måste ovillkorligen ingripa mot kränkande behandling

Arbetet för jämlikhet måste vara ihärdigt och en del av skolans vardag. Eleverna vill se bestämda och långsiktiga insatser mot diskriminering och mobbning. Att kunna vara sig själv borde vara en grundläggande rättighet för alla barn, både i skolan och hemma. 
Sari Haapakangas, expert inom specialpedagogik vid Finlands Föräldraförbund, tycker att ”Olikhet är en rikedom” är ett mycket viktigt och klokt valt tema. 

- Hem och skola kan tillsammans påverka alla barns välbefinnande genom att arbeta för gemenskap och inkluderande attityder. Var och en har rätt att vara sig själv utan att behöva bli ringaktad eller utsättas för diskriminering på grund av någon av sina egenskaper. Det är viktigt att vuxna, både hemma och i skolan, alltid ingriper mot diskriminerande ord och annan kränkande behandling. På detta sätt kan man förhindra att sådana situationer övergår i systematisk mobbning.

Gemensamma spelregler ska vara tydliga och allmänt kända

Alla i skolgemenskapen ska vara medvetna om de gemensamma spelreglerna för när man ska ingripa, och det är viktigt att eleverna och målsmännen görs delaktiga i att ta fram dem.

- Aktiv planering av jämställdhet och jämlikhet lägger grunden för allt arbete mot mobbning, diskriminering och trakasserier. För att planeringen ska lyckas behövs lånsiktig diskussion kring värderingar och tillämpning av de gemensamt framtagna principerna i konkreta situationer. Det är de vuxnas ansvar att garantera barnens rättigheter, bland annat rätten till en trygg inlärningsmiljö och rätten till delaktighet, konstaterar Haapakangas.Skolfreden utlyses redan för 33:e gången, och i år sker utlysningen på Taanilan koulu i Ylivieska. Detta nationella utlysningsevenemang äger rum onsdagen den 23 augusti kl. 12–13. Evenemanget kan ses i realtid på Yle Arenan.

Föräldramöte med skolfredstema

Finlands Föräldraförbund ordnar ett föräldramöte med skolfredstema onsdagen den 23 augusti kl. 18 på  Taanilan koulu. Kvällens tema är barns och ungdomars välbefinnande i skolan. Det är också möjligt att delta i föräldramötet online. Alla målsmän till eleverna och anställda vid skolorna är välkomna. Läs mer här.  

Evenemangsinfo

Vid utlysningsevenemanget för Skolfreden uppläses den utlysningstext eleverna skrivit. Under evenemanget uppträder eleverna med program de förberett, och sångerskan Aliisa Syrjä medverkar som årets stjärnartist. I programmet ingår också en videohälsning från republikens president Sauli Niinistö. Evenemanget inleds den 23 augusti 2023 kl. 12.00 på Taanilan koulu (Opinportti 1) och varar ca en timme. Evenemanget kan ses online i realtid och visas i skolor runt om i landet. Sändningen kommer att läggas upp på Yle Arenan. Länken finns på Skolfredens hemsidor www.skolfreden.fi

Företrädare för media är välkomna att delta i evenemanget på ort och ställe. Journalister och fotografer bör anmäla sig senast 22.8 genom att kontakta Minna Närhilä, expert inom kommunikation vid Mannerheims Barnskyddsförbund: minna.narhila@mll.fi eller tfn 050 472 8585.

Skolfredsprogrammet koordineras av Mannerheims Barnskyddsförbund, Polisstyrelsen, Utbildningsstyrelsen, Folkhälsan och Finlands Föräldraförbund. Syftet med programmet är att främja välbefinnande och trygghet inom skolgemenskapen.

Till programmets centrala principer hör delaktiga elever, gemenskap och samarbete – att få in glädje och iver i skolarbetet. Strävan är att alla i skolgemenskapen ska ha det bra i sin skola. Ingen ska bli mobbad eller lämnad utanför utan var och en ska få känna sig som en värdefull och accepterad medlem av skolgemenskapen. Aktivt arbete under hela läsåret är en förutsättning för en skola som stödjer inlärningen, är trygg och fungerar bra.

Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisstyrelsen