Lasse Aapio jatkaa Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkönä

20.5.2021 16.29
Uutinen

Poliisihallitus on nimittänyt Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaan oikeustieteen kandidaatti Lasse Aapion 1.6.2021 alkaen. Virka täytetään viiden vuoden määräajaksi. Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikön virkaa haki kolme henkilöä

Aapiolla on pitkäaikaista kokemusta poliisipäällikön ja apulaispoliisipäällikön tehtävistä eri poliisilaitoksissa. Hän on työskennellyt kesäkuusta 2014 lukien Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkönä. Tätä ennen Aapio on toiminut muun muassa Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisipäällikkönä vuosina 2013-2014 ja Helsingin poliisilaitoksen apulaispoliisipäällikkönä vuosina 2010-2013.

Poliisipäällikkö johtaa poliisilaitosta. Hän vastaa poliisilaitoksen toiminnasta sekä toiminnan vaikuttavuudesta, tuloksellisuudesta ja kehittämisestä. Poliisipäällikön tehtävänä on poliisilaitoksen johtaminen poliisihallinnon vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti, taloudellisten voimavarojen hallinta ja henkilöstöjohtaminen. Hän vahvistaa poliisilaitoksen toimintalinjat ja toiminnan painopisteet sekä vastaa poliisilaitoksen valmiudesta ja varautumisesta. Hän huolehtii myös poliisilaitoksen sidosryhmätyöstä ja yhteistyöstä sekä vaikuttavasta viestinnästä.

Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen
Helsingin poliisilaitos
Poliisihallitus
poliisihallinto
poliisipäälliköt
päälliköt