Lasse Aapio fortsätter som Helsingfors polisinrättnings polischef

20.5.2021 16.29
Nyhet

Polisstyrelsen har utnämnt juristkandidat Lasse Aapio till polischef för Helsingfors polisinrättning från och med 1.6.2021. Tjänsten besätts tidsbundet för fem år. Tre personer sökte tjänsten som Helsingfors polisinrättnings polischef.

Aapio har långvarig erfarenhet av polischefens och biträdande polischefens uppgifter i olika polisenheter. Han har fungerat som polischef för Helsingfors polisinrättning sedan juni 2014. Före det har Aapio fungerat bland annat som polischef för Västra Nylands polisinrättning 2013–2014 och som biträdande polischef för Helsingfors polisinrättning 2010–2013.

Polischefen leder polisinrättningen. Han ansvarar för polisinrättningens verksamhet samt verksamhetens effektivitet, resultat och utvecklande. Polischefens uppgift är att leda polisinrättningen enligt polisförvaltningens bekräftade mål, administrera de ekonomiska resurserna och ledandet av personalen. Han bekräftar polisinrättningens verksamhetslinjer och tyngdpunkterna för verksamheten samt ansvarar för polisinrättningens beredskap och färdighet. Han handhar också om polisinrättningens samarbete med intressegrupperna samt om effektiv kommunikation.

Nyheter Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen
Polisinrättningen i Helsingfors
Polisstyrelsen
chefer
polischefer
polisförvaltning