Liikennejuopumustilastot 2020: Alkoholi- ja huumausaineliikennejuopumuksia ensi kertaa yhtä paljon

Julkaisuajankohta 29.3.2021 11.39
Uutinen

Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2020 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tilastoihin on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Vuonna 2020 poliisissa tehtiin noin 22 000 liikennejuopumustutkimusta verinäytteistä ja hengitysilmasta. Alkoholin osuus tapauksista on ollut jo vuosia loivassa laskussa, mutta hyvän kehityksen kumoaa muiden huumaavien aineiden määrän merkittävä kasvu. Vuonna 2020 alkoholi- ja huumausainelöydöksiä tehtiin ensimmäistä kertaa käytännössä yhtä paljon, molempia hieman yli 12 000 kpl (kuva 1). 

Alkoholi-, huumaus/lääkeaine- ja sekakäyttö vuosina 2011–2020 (tilastojen luvut kappalemääriä).  Vuonna 2011 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 20 746, huumeet (verinäytteet) 4 166 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 368, Vuonna 2012 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 18 340, huumeet (verinäytteet) 3 863 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 062, Vuonna 2013 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 16 894, huumeet (verinäytteet) 4 500 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 113, Vuonna 2014 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 16 695, huumeet (verinäytteet) 5 243 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 097, Vuonna 2015 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 15 997, huumeet (verinäytteet) 6 086 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 255, Vuonna 2016 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 15 367, huumeet (verinäytteet) 6 531 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 436, Vuonna 2017 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 13 614, huumeet (verinäytteet) 7 613 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 687, Vuonna 2018 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 14 182, huumeet (verinäytteet) 8 708 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 849, Vuonna 2019 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 13 172, huumeet (verinäytteet) 9 236 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 865, Vuonna 2020 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 12 501, huumeet (verinäytteet) 12 032 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 2 477.
Kuva 1 Alkoholi-, huumaus/lääkeaine- ja sekakäyttö 2011–2020 (kpl).

Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria (kuva 2). Siinä missä Helsingin poliisilaitoksen alueella liikennejuopumuksista oli päihteenä käytetty huumeita tai lääkkeitä kaksi kertaa useammin kuin alkoholia, niin Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella alkoholi oli edelleen selvästi yleisin päihde liikennejuopumuksissa. Myös liikennejuopumusten määrä asukaslukuun nähden vaihteli merkittävästi eri poliisilaitosten alueella. 

Positiiviset alkoholi- (yli 0,5 promillea), huume- ja lääkeainetapaukset (kappaletta) poliisilaitoksittain suhteutettuna väkilukuun.  Alla lueteltuna poliisilaitoksittain ensin positiiviset huume- ja lääkeainetapaukset /10 000 asukasta ja sen jälkeen positiiviset alkoholitapaukset (verenalkoholi ja tarkkuusalkometri) / 10 000 asukasta.  Helsingin poliisilaitos 26 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 13 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Hämeen poliisilaitos 23 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 22 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Itä-Suomen poliisilaitos 15 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 23 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos 16 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 16 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos 33 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 25 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Lapin poliisilaitos 39 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 27 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Lounais-Suomen poliisilaitos 21 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 21 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 16 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 14 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Oulun poliisilaitos 15 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 21 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Pohjanmaan poliisilaitos 16 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 20 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Sisä-Suomen poliisilaitos 21 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 18 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Ahvenanmaa 8 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 12 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta.
Kuva 2. Positiiviset alkoholi- (> 0,5 ‰), huume- ja lääkeainetapaukset (kpl) poliisilaitoksittain suhteutettuna väkilukuun.

Verinäytteistä tehdyt liikennejuopumustutkimukset vuonna 2020

Vuonna 2020 tutkittiin kaikkiaan 16 841 verinäytettä (2019: 14 033). Verenalkoholitutkimuksista 83 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan (0,5 promillea). Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 93 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine.

Alkoholiliikennejuopumuksissa 10 vuoden seurantajakson aikana laskua on tapahtunut kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 65-vuotiaiden ryhmää. Myönteinen kehitys on ollut hieman suurempaa törkeiden liikennejuopumusten kuin perusmuotoisten liikennejuopumusten kohdalla.

Huumaus- ja lääkeainetutkimuksissa on tyypillistä, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita. Erilaisia huumaus- ja lääkeaineita löydettiin tutkituista verinäytteistä kolminkertainen määrä näytteiden määrään verrattuna, yhteensä 36 052 huumaus- ja lääkeainelöydöstä 12 032 näytteessä.

– Huumaus- ja lääkeaineita todetaan liikennejuopumustutkimuksissa selvästi eniten 25-34-vuotiaiden ikäluokassa. Saman ikäluokan kohdalla myös maistissa ajaneiden, eli niiden, joiden veressä on alkoholia, mutta alle 0,5 promillea, lukumäärä on kasvanut, kertoo rikosinsinööri Petri Varjos Keskusrikospoliisin Rikosteknisestä laboratoriosta. 

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat amfetamiiniryhmään. Amfetamiinia todettiin 7 913 näytteessä (2019: 5 640), metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA) 746 näytteessä (2019: 592) ja metamfetamiinilöydöksiä 211 näytteessä (2019: 798). Seuraavaksi yleisin löydös huumausaineiden ryhmässä oli kannabis, jota todettiin 2 228 näytteessä (2019: 1 806). Tilastoihin ei ole sisällytetty kannabiksen ja kokaiinin aineenvaihduntatuotteita (karboksitetrahydrokannabinoli ja bentsoyyliekgoniini), sillä ne eivät ole biologisesti aktiivisia eivätkä vaikuta toimintakykyyn.

Yleisimmin todetut varsinaiset huumausaineet (kappaletta positiivisia löydöksiä) vuosina 2016–2020. amfetamiini: 2016: 3 568, 2017: 3 868, 2018: 5 107, 2019: 5 640, 2020: 7 913. metamfetamiini: 2016: 1 626, 2017: 2 095, 2018: 1 027, 2019: 798, 2020: 211. buprenorfiini: 2016: 1 079, 2017: 1 122, 2018: 1 388, 2019: 1 669, 2020: 2 151. tetrahydrokannabinoli (THC): 2016: 1 051, 2017: 1 369, 2018: 1 784, 2019: 1 806, 2020: 2 228. metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA): 2016: 467, 2017: 607, 2018: 588, 2019: 592, 2020: 746. kokaiini: 2016: 146, 2017: 220, 2018: 303, 2019: 365, 2020: 416.
Kuva 3. Yleisimmin todetut varsinaiset huumausaineet (kpl positiivisia löydöksiä) vuosina 2016–2020.

Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään. Niitä todettiin yhteensä 16 419 kpl näytteestä (2019: 12 641). Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu käyttää lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Tarkemmat tilastot löytyvät liitteestä. Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot on saatu Polstatista. Tilastoihin eivät sisälly liikennevalvonnan seulontapuhallukset.

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen