Liikennejuopumustilastot 2021: Liikennejuopumusten määrä laskussa

Julkaisuajankohta 7.3.2022 14.42
Uutinen

Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2021 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tilastoihin on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Liikennejuopumuksesta epäiltyjen määrä laski vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Alkoholin osalta vuosi 2021 asettuu melko tasaisesti jatkuvalle laskutrendille. Sen sijaan muiden huumaavien aineiden osalta puhutaan nousevasta trendistä. Ensimmäinen koronavuosi 2020 näkyi poikkeuksellisena kasvupiikkinä huumerattijuopumuksien määrässä, ja viime vuonna tapausten määrässä palattiin maltillisemmalle kasvu-uralle (kuva 1).

Alkoholi-, huumaus-/lääkeaine- ja sekakäyttö vuosina 2012–2021 (tilastojen luvut kappalemääriä). Vuonna 2012 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 18 340, huumeet (verinäytteet) 3 863 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 062, Vuonna 2013 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 16 894, huumeet (verinäytteet) 4 500 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 113, Vuonna 2014 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 16 695, huumeet (verinäytteet) 5 243 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 097, Vuonna 2015 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 15 997, huumeet (verinäytteet) 6 086 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 255, Vuonna 2016 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 15 367, huumeet (verinäytteet) 6 531 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 436, Vuonna 2017 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 13 614, huumeet (verinäytteet) 7 613 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 687, Vuonna 2018 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 14 182, huumeet (verinäytteet) 8 708 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 849, Vuonna 2019 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 13 172, huumeet (verinäytteet) 9 236 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 1 865, Vuonna 2020 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 12 501, huumeet (verinäytteet) 12 032 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 2 477, Vuonna 2021 alkoholi (verinäytteet ja hengitysilma) 11 529, huumeet (verinäytteet) 9 793 ja sekakäyttö (verinäytteet: huumeet ja alkoholi) 2 229.
Kuva 1. Alkoholi-, huumaus/lääkeaine- ja sekakäyttö 2012–2021 (tutkimuspyynnöt kpl)

Alueelliset erot ovat suuria (kuva 2). Siinä missä Helsingin poliisilaitoksen alueen liikennejuopumuksissa huumeet ja lääkkeet olivat kaksi kertaa alkoholia useammin päihteenä, niin esimerkiksi Itä-Suomen ja Ahvenanmaan poliisilaitoksien alueella alkoholi oli edelleen selvästi yleisin päihde. Myös liikennejuopumusten määrä asukaslukuun nähden vaihteli merkittävästi eri poliisilaitosten alueella.

Positiiviset alkoholi- (yli 0,5 promillea), huume- ja lääkeainetapaukset (kappaletta) poliisilaitoksittain suhteutettuna väkilukuun.  Alla lueteltuna poliisilaitoksittain ensin positiiviset huume- ja lääkeainetapaukset /10 000 asukasta ja sen jälkeen positiiviset alkoholitapaukset (verenalkoholi ja tarkkuusalkometri) / 10 000 asukasta.  Helsingin poliisilaitos 21 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 12 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Hämeen poliisilaitos 23 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 24 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Itä-Suomen poliisilaitos 14 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 23 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Itä-Uudenmaan poliisilaitos 14 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 18 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Kaakkois-Suomen poliisilaitos 35 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 24 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Lapin poliisilaitos 26 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 28 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Lounais-Suomen poliisilaitos 16 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 21 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 16 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 15 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Oulun poliisilaitos 14 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 21 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Pohjanmaan poliisilaitos 14 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 22 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Sisä-Suomen poliisilaitos 17 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 19 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta. Ahvenanmaa 8 positiivista huume- ja lääkeainetapausta / 10 000 asukasta ja 16 positiivista alkoholitapausta / 10 000 asukasta.
Kuva 2. Positiiviset alkoholi- (> 0,5 ‰), huume- ja lääkeainetapaukset (kpl) poliisilaitoksittain suhteutettuna väkilukuun

Verinäytteistä tehdyt liikennejuopumustutkimukset vuonna 2021

Vuonna 2021 tutkittiin kaikkiaan 14 322 verinäytettä (2020: 16 841). Veren alkoholitutkimuksista 84 prosentissa tulos ylitti rangaistavuuden rajan (0,5 promillea). Huumaus- ja lääkeainetutkimusten osalta 93 prosentissa näytteistä todettiin vähintään yksi huumaus- tai lääkeaine.

Huumaus- ja lääkeainetutkimuksissa on tyypillistä, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita. Erilaisia huumaus- ja lääkeaineita löydettiin tutkituista verinäytteistä kolminkertainen määrä näytteiden määrään verrattuna, yhteensä 27 241 huumaus- ja lääkeainelöydöstä 9 793 näytteessä.

– Huumaus- ja lääkeaineita todetaan liikennejuopumustutkimuksissa eniten 25–34-vuotiaiden ikäluokassa, ja toisaalta vain harvoin yli 55 vuotta ylittäneiden joukossa. Alkoholin kohdalla eri ikäryhmät eroavat vain vähän toisistaan tapausten määrissä. Ainoastaan yli 65-vuotiaiden ryhmä eroaa selvästi muista ryhmistä merkittävästi pienemmillä tapausmäärillä, kertoo rikosinsinööri Petri Varjos Keskusrikospoliisin Rikosteknisestä laboratoriosta.

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluivat amfetamiiniryhmään, mutta tapausten määrä jäi kuitenkin vuonna 2021 selvästi edeltävää vuotta alhaisemmalle tasolle. Amfetamiinia todettiin 6 228 näytteessä (2020: 7 913), metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA) 404 näytteessä (2020: 746) ja metamfetamiinilöydöksiä 268 näytteessä (2020: 211). Seuraavaksi yleisin löydös huumausaineiden ryhmässä oli kannabis, jota todettiin 1 753 näytteessä (2020: 2 228). Tilastoihin ei ole sisällytetty kannabiksen ja kokaiinin aineenvaihduntatuotteita (karboksitetrahydrokannabinoli ja bentsoyyliekgoniini), sillä ne eivät ole biologisesti aktiivisia eivätkä vaikuta toimintakykyyn.

Yleisimmin todetut varsinaiset huumausaineet (kappaletta positiivisia löydöksiä) vuosina 2016–2021. Amfetamiini: 2016: 3 568, 2017: 3 868, 2018: 5 107, 2019: 5 640, 2020: 7 913 2021: 6228. Metamfetamiini: 2016: 1 626, 2017: 2 095, 2018: 1 027, 2019: 798, 2020: 211 2021: 268. Buprenorfiini: 2016: 1 079, 2017: 1 122, 2018: 1 388, 2019: 1 669, 2020: 2 151 2021: 1807. Tetrahydrokannabinoli (THC): 2016: 1 051, 2017: 1 369, 2018: 1 784, 2019: 1 806, 2020: 2 228 2021: 1753. Metyleenidioksimetamfetamiini (MDMA): 2016: 467, 2017: 607, 2018: 588, 2019: 592, 2020: 746, 2021: 404. Kokaiini: 2016: 146, 2017: 220, 2018: 303, 2019: 365, 2020: 416 2021: 300.
Kuva 3. Yleisimmin todetut varsinaiset huumausaineet (kpl positiivisia löydöksiä) vuosina 2016–2021

Yleisimmin todetut lääkeaineet kuuluivat bentsodiatsepiinien ryhmään. Tähän ryhmään kuuluvia aineita todettiin yhteensä 10 908 kpl. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli peräti 34 % (2020: 16 419 kpl). Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia, sillä lääkettä on voitu käyttää lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti.

Tilastot:
Tarkemmat tilastot löytyvät liitteestä. Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot on saatu Polstatista. Tilastoihin eivät sisälly liikennevalvonnan seulontapuhallukset.

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen