Trafikfylleristatistik 2021: Antalet trafikfyllerier minskar

Utgivningsdatum 7.3.2022 14.42
Nyhet

Centralkriminalpolisen har publicerat statistik över undersökningarna av alkohol, narkotika och läkemedel som gjordes med de blodprov som år 2021 skickades till Kriminaltekniska laboratoriet. För en heltäckande bild ingår i statistiken även uppgifter om polisens mätningar av alkoholhalten i andningsluften som görs med precisionsalkometrar, som är lika tillförlitliga som de undersökningar som görs med blodprov. Narkotika och läkemedel undersöks endast med blodprov.

Antalet misstänkta för trafikfyllerier minskade år 2021 i jämförelse med året innan. Beträffande alkohol placerar sig år 2021 på en rätt jämnt nedåtgående kurva. För övriga berusande ämnen är trenden däremot stigande. Det första coronaåret 2020 syns som en tillväxttopp i antalet narkotikarattfyllerier, men i fjol var ökningen inte lika stor. (Bild 1) 

Alkohol-, narkotika-/läkemedels-och blandbruk åren 2012–2021 (i statistiken används antal stycken). År 2012 alkohol (blodprov och andningsluft) 18 340, narkotika (blodprov) 3 863 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 062, År 2013 alkohol (blodprov och andningsluft) 16 894, narkotika (blodprov) 4 500 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 113, År 2014 alkohol (blodprov och andningsluft) 16 695, narkotika (blodprov) 5 243 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 097, År 2015 alkohol (blodprov och andningsluft) 15 997, narkotika (blodprov) 6 086 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 255, År 2016 alkohol (blodprov och andningsluft) 15 367, narkotika (blodprov) 6 531 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 436, År 2017 alkohol (blodprov och andningsluft) 13 614, narkotika (blodprov) 7 613 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 687, År 2018 alkohol (blodprov och andningsluft) 14 182, narkotika (blodprov) 8 708 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 849, År 2019 alkohol (blodprov och andningsluft) 13 172, narkotika (blodprov) 9 236 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 1 865, År 2020 alkohol (blodprov och andningsluft) 12 501, narkotika (blodprov) 12 032 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 2 477, År 2021 alkohol (blodprov och andningsluft) 11 529, narkotika (blodprov) 9 793 och blandbruk (blodprov: narkotika och alkohol) 2 229.
Bild 1: Alkohol, narkotika/läkemedel och blandbruk 2012–2021 (antal framställningar om undersökning)

De regionala skillnaderna är stora (bild 2). Samtidigt som narkotika och läkemedel hade användes som rusmedel vid trafikfyllerierna på Polisinrättningen i Helsingfors område dubbelt så ofta som alkohol, är alkoholen fortfarande det vanligaste rusmedlet på till exempel Polisinrättningarna i Östra Finlands och Ålands område. Även antalet trafikfyllerier i förhållande till folkmängden varierade avsevärt mellan de olika polisinrättningarna. 

Positiva alkohol- (över 0,5 promille), narkotika- och läkemedelsfall (antal stycken) per polisinrättning i förhållande till folkmängd.  Nedan uppräknade per polisinrättning först positiva narkotika- och läkemedelsfall /10 000 invånare och sedan positiva alkoholfall (blodalkohol och precisionsalkometer) / 10 000 invånare.  Helsingfors polisinrättning 21 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 12 positiivista alkoholfall / 10 000 invånare. Tavastlands polisinrättning 23 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 24 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Östra Finlands polisinrättning 14 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 23 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Östra Nylands polisinrättning 14 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 18 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Sydöstra Finlands polisinrättning 35 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 24 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Lapplands polisinrättning 26 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 28 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Sydvästra Finlands polisinrättning 16 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 21 positiva alkoholfall / 10 000 invånare Västra Nylands polisinrättning 16 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 15 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Uleåborgs polisinrättning 14 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 21 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Österbottens polisinrättning 14 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 22 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Inre Finlands polisinrättning 17 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 19 positiva alkoholfall / 10 000 invånare. Åland 8 positiva narkotika- och läkemedelsfall/ 10 000 invånare och 16 positiva alkoholfall / 10 000 invånare.
Bild 2: Positiva alkohol- (> 0,5 ‰), narkotika- och läkemedelsfall (antal) per polisinrättning i förhållande till folkmängden

Trafikfylleriundersökningarna med blodprov år 2021

År 2021 undersöktes sammanlagt 14 322 blodprov (2020: 16 841). I 84 procent av fallen överskred resultatet gränsen för straffbarhet (0,5 promille). Beträffande narkotika- och läkemedelsundersökningarna hittades åtmistone en drog eller ett läkemedel i 93 procent av proven.

Typiskt för narkotika- och läkemedelsundersökningarna är att flera olika ämnen ofta konstateras i blodprov som konstateras vara positiva. I de undersökta blodproven hittades tre gånger fler olika droger och läkemedel i jämförelse med antalet prov, sammanlagt 27 241 narkotika- eller läkemedelsfynd i 9 793 prov.

– Narkotika och läkemedel konstateras i trafikfylleriundersökningar mest i åldersgruppen 25–34-åringar och å andra sidan endast sällan i gruppen över 55 år. Beträffande alkohol finns det endast små skillnader i antalet fall mellan de olika åldersgrupper. Endast gruppen över 65-åringar skiljer sig tydligt från övriga grupper med färre fall, berättar kriminalingenjör Petri Varjos vid Centralkriminalpolisens Kriminaltekniska laboratorium. 

Den narkotika som oftast konstateras i blodprov hör till gruppen amfetamin, men antalet fall var år 2021 ändå betydligt färre än föregående år. Amfetamin konstaterades i 6 228 prov (2020: 7 913), metylendioximetamfetamin (MDMA) i 404 prov (2020: 746) och metamfetamin i 268 prov (2020:211). Den nästvanligaste i gruppen narkotika var cannabis, som konstaterades i 1 753 prov (2020: 2 228).  Statistiken inkluderar inte ämnesomsättningsprodukter från cannabis och kokain (carboxytetrahydrocannabinol och bensoylekgonin), eftersom de inte är biologiskt aktiva och inte påverkar funktionsförmågan. 

De vanligaste konstaterade egentliga narkotiska medlen (stycke positiva fynd) åren 2016–2021. Amfetamin: 2016: 3 568, 2017: 3 868, 2018: 5 107, 2019: 5 640, 2020: 7 913 2021: 6228. Metamfetamin: 2016: 1 626, 2017: 2 095, 2018: 1 027, 2019: 798, 2020: 211 2021: 268. Buprenorfin: 2016: 1 079, 2017: 1 122, 2018: 1 388, 2019: 1 669, 2020: 2 151 2021: 1807. Tetrahydrocannabinol (THC): 2016: 1 051, 2017: 1 369, 2018: 1 784, 2019: 1 806, 2020: 2 228 2021: 1753. Metylenidioksimetamfetamin (MDMA): 2016: 467, 2017: 607, 2018: 588, 2019: 592, 2020: 746, 2021: 404. Kokain: 2016: 146, 2017: 220, 2018: 303, 2019: 365, 2020: 416, 2021: 300.
Bild 3: De vanligaste konstaterade egentliga narkotiska medel (antal positiva fynd) åren 2016–2021

De oftast konstaterade läkemedlen hör till gruppen benzodiatzepiner. Sådana konstaterades i 10 908 prov, vilket är så mycket som 34 % färre än året innan (2020: 16 419 st). Om läkemedelsfallen finns det skäl att komma ihåg att inte alla de fall som konstaterats vara positiva är trafikfyllerier, läkemedlet kan ha ordinerats av läkare och har använts enligt ordinationerna.

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter