Liikennejuopumustilastot 2023: Huumausainerattijuopumuksia eniten nuorten aikuisten ikäryhmässä

Julkaisuajankohta 19.3.2024 15.18
Uutinen

Keskusrikospoliisi on julkaissut tilastot vuonna 2023 Rikostekniseen laboratorioon toimitetuista verinäytteistä tehdyistä alkoholi-, huumausaine- ja lääkeainetutkimuksista. Kokonaiskuvan muodostamiseksi tilastoihin on sisällytetty myös tietoja poliisin tarkkuusalkometreillä tehdyistä alkoholin hengitysilmamittauksista. Tarkkuusalkometrimittaukset ovat yhtä luotettavia kuin tutkimukset verestä. Huumaus- ja lääkeaineita tutkitaan vain verestä.

Vuoden 2023 liikennejuopumustutkimuksista julkaistuista tilastoista selviää, että liikennejuopumusten määrä on laskenut vuodesta 2020 (kuva 1). Tutkimuspyynnöt jakautuvat alkoholi- ja huumausainerattijuopumuksiin (kuva 2). Lisäksi osassa on kyse alkoholin ja huumeiden sekakäytöstä. 

Kuva 1. Alkoholi- ja huumaus/lääkeaine tutkimuspyynnöt verinäytteistä ja hengitysilmasta (kpl) vuosina 2014-2023.
Kuva 1. Alkoholi- ja huumaus/lääkeaine tutkimuspyynnöt verinäytteistä ja hengitysilmasta (kpl) vuosina 2014–2023.
Kuva 2. Alkoholi- ja huumaus-/lääkeainetutkimuspyynnöt 2014-2023 (kappaletta).
Kuva 2. Alkoholi- ja huumaus-/lääkeainetutkimuspyynnöt 2014–2023 (kappaletta).

Nuorten ja nuorten aikuisten osuus alkoholi- ja huumausainerattijuopumuksissa korostui muihin ikäluokkiin nähden. Perusmuotoisia (0,5-1,2 ‰) alkoholirattijuopumuksia oli eniten 15-24 vuotiaiden kuljettajien ryhmässä (kuva 2). Törkeitä (1,2- ‰) alkoholirattijuopumuksia oli melko tasaisesti eri ikäryhmissä, mutta eniten 25-34- vuotiaissa (kuva 4). Huumausainerattijuopumuksia oli eniten 25-34- vuotiaiden ryhmässä (kuva 5). 

Kuva 3. Alkoholirattijuopumukset, 0,5–1,2 ‰ ikäryhmittäin (kpl) 2014–2023.
Kuva 3. Alkoholirattijuopumukset, 0,5–1,2 ‰ ikäryhmittäin (kpl) 2014–2023.
Kuva 4. Alkoholirattijuopumukset, vähintään 1,2 ‰ ikäryhmittäin (kpl) 2014–2023.
Kuva 4. Alkoholirattijuopumukset, vähintään 1,2 ‰ ikäryhmittäin (kpl) 2014–2023.

Yleisin huumausaine edelleen amfetamiini

Tilastojen mukaan yleisin todettu huumausaine oli edelleen amfetamiini, mutta tapausten määrä laski. Koko Suomessa amfetamiinien ryhmään kuuluvia aineita todettiin yhteensä 4 497 löydöstä. Amfetamiinia todettiin 3 638 näytteessä, metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA) 337 näytteessä, metamfetamiinia 351 näytteessä ja metyleenidioksidiamfetamiinia (MDA) 181 näytteessä. Seuraavaksi yleisin löydös oli kannabis, jota todettiin 1 713 näytteessä.  

Yleisin lääkeaineryhmä oli bentsodiatsepiinit. Bentsodiatsepiinen ryhmään kuuluvia aineita todettiin yhteensä 7 771 kpl. Yleisimmät bentsodiatsepiinit olivat alpratsolaami, nordiatsepaami ja diatsepaami. Näissä laskua edelliseen vuoteen oli 9 %. Lääkeainetapausten osalta on huomioitava, että kaikki positiivisiksi todetut tapaukset eivät olleet liikennejuopumuksia, sillä lääkettä oli voitu käyttää lääkärin määräämänä hoito-ohjeiden mukaisesti.

Kuva 5. Huumaus- ja lääkeainetutkimuspyynnöt (kpl) 2014–2023 ikäryhmittäin.

Kuva 5. Huumaus- ja lääkeainetutkimuspyynnöt (kpl) 2014–2023 ikäryhmittäin.

Tilastot:
Tarkemmat tilastot löytyvät liitteestä. Tarkkuusalkometreihin liittyvät tilastot on saatu Polstatista. Tilastoihin eivät sisälly liikennevalvonnan seulontapuhallukset.

Liikennejuopumustilastot vuonna 2023

Keskusrikospoliisi Rikokset ja tutkinta Uutinen