Statistik över rattfylleri 2023: Flest fall av drograttfylleri i åldersgruppen unga vuxna

Utgivningsdatum 19.3.2024 15.18
Nyhet

Centralkriminalpolisen har publicerat statistik över alkohol-, drog- och läkemedelsundersökningar som gjorts från blodprov som lämnats till Kriminaltekniska laboratoriet år 2023. För att ge en helhetsbild innehåller statistiken även uppgifter om polisens mätningar av alkoholhalten i utandningsluft som gjorts med precisionsalkomätare. Mätningar med precisionsalkomätare är lika tillförlitliga som blodundersökningar. Droger och läkemedel undersöks endast i blod.

Statistiken för trafikfylleriundersökningarna 2023 visar att antalet fall av trafikfylleri har minskat sedan 2020 (figur 1). Begärandena om undersökning är indelade i alkohol- och drograttfylleri (figur 2). En del av dem gäller dessutom blandbruk av alkohol och droger. 

Figur 1. Begäranden om alkohol- och drogundersökningar från blodprov och utandningsluft (antal) 2014–2023.
Figur 1. Begäranden om alkohol- och drogundersökningar från blodprov och utandningsluft (antal) 2014–2023.
Figur 2. Begäranden om alkohol- och drogundersökningar 2014–2023 (antal)
Figur 2. Begäranden om alkohol- och drogundersökningar 2014–2023 (antal).

Ungas och unga vuxnas andel av alkohol- och drograttfyllerifallen var framträdande i jämförelse med andra åldersgrupper. Antalet fall av rattfylleri av normalgraden (0,5–1,2 ‰) var störst bland förare i åldern 15–24 år (figur 2). Antalet fall av grovt rattfylleri (1,2 ‰–) var rätt jämnt fördelat i de olika åldersgrupperna, men mest i åldersgruppen 25–34 (figur 4). Antalet fall av drograttfylleri var störst i åldersgruppen 25–34 (figur 5). 

Figur 3. Alkoholrattfylleri, 0,5–1,2 ‰ enligt åldersgrupp (antal) 2014–2023
Figur 3. Alkoholrattfylleri, 0,5–1,2 ‰ enligt åldersgrupp (antal) 2014–2023.
Figur 4. Alkoholrattfylleri, minst 1,2 ‰ enligt åldersgrupp (antal) 2014–2023.
Figur 4. Alkoholrattfylleri, minst 1,2 ‰ enligt åldersgrupp (antal) 2014–2023.

Den vanligaste drogen är fortfarande amfetamin

Enligt statistiken var den vanligast påvisade drogen fortfarande amfetamin, men antalet fall minskade. I hela Finland påvisades totalt 4 497 fall av substanser inom amfetamingruppen. Amfetamin påträffades i 3 638 prover, metylendioximetamfetamin (MDMA) i 337 prover, metamfetamin i 351 prover och metylendioxidiamfetamin (MDA) i 181 prover. Det näst vanligaste fyndet var cannabis, som påträffades i 1 713 prover.  

Den vanligaste läkemedelsgruppen var bensodiazepiner. Totalt påträffades 7 771 fall av substanser inom bensodiazepingruppen. De vanligaste bensodiazepinerna var alprazolam, nordiazepam och diazepam. För dessa var minskningen från året innan 9 procent. När det gäller läkemedelsfall bör det noteras att alla positiva fall inte var trafikfyllerifall, eftersom läkemedlet kunde ha använts enligt läkares anvisningar.

Figur 5. Begäranden om drog- och läkemedelsundersökningar (antal) 2014–2023 efter åldersgrupp.

Figur 5. Begäranden om drog- och läkemedelsundersökningar (antal) 2014–2023 efter åldersgrupp.

Statistik:
Mer detaljerad statistik finns i bilagan. Statistiken i anslutning till precisionsalkomätare har hämtats från Polstat. I statistiken ingår inte utandningstester vid trafikövervakning.

Liikennejuopumustilastot 2023 (på finska)

Brott och utredning Centralkriminalpolisen Nyheter