Liikennevirhemaksujen käsittelyjärjestelmästä lähtenyt oikaisuvaatimuspäätöksiä virheellisesti tiedoksi

21.12.2020 16.11
Uutinen

Poliisi informoi, että liikennevirhemaksuasioiden käsittelyjärjestelmässä (Liike) olleesta virheestä johtuen poliisi on antanut virheellisesti 516 liikennevirhemaksuasian oikaisuvaatimuspäätöstä tiedoksi ajoneuvon rekisteriin merkityn omistajan tai haltijan sijaan oikaisuvaatimuksessa ilmoitetulle kuljettajalle.

Virheelliset tiedoksiannot on tehty sähköisesti joko Suomi.fi-viestit -palvelussa tai Postin OmaPosti-palvelussa. Virhe ei ole koskenut postitse tiedoksi annettuja päätöksiä.

Oikaisuvaatimuksessa ilmoitetulle, ajoneuvon kuljettajana liikennerikkomuksen tehneelle henkilölle sähköisesti tiedoksi annettu oikaisuvaatimuspäätös sisältää kyseisen ajoneuvon haltijan tai omistajan henkilötietoja. Näitä tietoja ovat oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, syntymäaika, osoite sekä mahdollisesti puhelinnumero, jos oikaisuvaatimuksen tekijä on tämän tiedon itse antanut.

Virhe tapahtui järjestelmässä uuden oikaisuvaatimustoiminnallisuuden käyttöönoton yhteydessä syyskuussa 2020. Päätösten tiedoksiannot keskeytettiin järjestelmässä heti, kun virhe havaittiin 30.9.2020. Tietojärjestelmässä ollut virhe on korjattu 1.10.2020.

Päätösten oikeat vastaanottajat, eli oikaisuvaatimuksen tehneet ajoneuvon haltijat tai omistajat, ovat saaneet tiedoksiannon paperipostilla, ellei sähköinen kanava ole ollut ainoana tiedoksiantovalintana uuden kuljettajan osalta. Helsingin poliisilaitos on tehnyt yleistiedoksiannon koskien kaikkia mahdollisia tapauksia 29.10.2020, ennen kuin tapausten lukumäärä tarkentui lisäselvityksissä.

Poliisi pahoittelee tapahtunutta. Poliisi pyytää OmaPosti-palveluun toiselle henkilölle tarkoitetun oikaisuvaatimuksen tiedoksi saaneita henkilöitä poistamaan saamansa päätöksen palvelusta.

Lista virheen kohteena olleiden tapausten asianumeroista on liitteenä.
Tämä ilmoitus ei edellytä asianosaisilta yhteydenottoa. Tarvittaessa lisätietoja on kuitenkin saatavilla Poliisihallituksesta. Mainitse yhteydenotossasi ’Liikennevirhemaksuasian väärä tiedoksianto’, jotta asia ohjataan oikealle taholle vastattavaksi.

Postiosoite: PL 22, 00521 Helsinki
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 14, Helsinki
Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
Sähköposti: [email protected]

1.1.2021 lähtien:

Postiosoite: PL 1000, 02151 Espoo
Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, 02150 Espoo 

Puhelin: 0295 480 181 (vaihde)
Sähköposti: [email protected]

Uutinen julkaistu 6.11.2020

Liikenne Poliisihallitus Uutinen
oikaisuvaatimus
sakko