Beslut om omprövning har skickats felaktigt i September

21.12.2020 16.11
Nyhet

Polisen informerar om att de med anledning av ett fel i systemet för behandling av ärenden som gäller trafikförseelseavgifter (Liike) felaktigt har delgivit ett beslut om omprövning i 516 ärenden som gäller trafikförseelseavgifter till föraren som angetts i omprövningen och inte till den registrerade ägaren eller innehavaren till fordonet.

De felaktiga delgivningarna har gjorts elektroniskt antingen i tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller i Postens tjänst OmaPosti. Felet har inte gällt beslut som meddelats per post.

Polisen informerar om att de med anledning av ett fel i systemet för behandling av ärenden som gäller trafikförseelseavgifter (Liike) felaktigt har delgivit ett beslut om omprövning i 516 ärenden som gäller trafikförseelseavgifter till föraren som angetts i omprövningen och inte till den registrerade ägaren eller innehavaren till fordonet. De felaktiga delgivningarna har gjorts elektroniskt antingen i tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller i Postens tjänst OmaPosti. Felet har inte gällt beslut som meddelats per post.

Omprövningsbeslutet som elektroniskt har delgivits personen som har gjort trafikförseelsen som fordonsförare innehåller personuppgifter om fordonets innehavare eller ägare. Dessa uppgifter är namn, födelsetid och adress för den som begär omprövning samt eventuellt telefonnummer om den som begär omprövning själv har meddelat denna uppgift.

Felet uppstod i systemet i samband med att den nya funktionen för omprövning togs i bruk i september 2020. Delgivningarna av besluten avbröts i systemet genast när felet upptäcktes den 30 september 2020. Felet i informationssystemet har korrigerats den 1 oktober 2020.

De rätta mottagarna av besluten, dvs. fordonets innehavare eller ägare som begärt omprövning, har fått delgivningen per post om inte den nya föraren har valt den elektroniska kanalen som det enda delgivningssättet.

Polisinrättningen i Helsingfors har gjort en offentlig delgivning gällande alla eventuella fall den 29 oktober 2020 innan antalet fall preciserades i tilläggsutredningarna. 

Polisen beklagar det inträffade. Polisen ber dem som i tjänsten OmaPosti fått beslutet  om omprövning som är avsett för en annan person att radera beslutet ur tjänsten. 

En förteckning över ärendenumren för de fall som felet gäller finns som bilaga.

Detta meddelande kräver inte att parterna tar kontakt. Vid behov ger Polisstyrelsen dock mer information. Nämn 'Fel delgivning av ärendet som gäller trafikförseelseavgift’ när du tar kontakt, så att ärendet besvaras av rätt person.

Postadress: PB 1000, 02150 Esbo
Besöksadress: Bergmansvägen 3, Esbo (från 4.1.2021)
Telefon: 0295 480 181 (växel)
E-post: [email protected]

Nyheter Polisstyrelsen Trafik
böter
rättelseyrkande