Lounais-Suomen poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloitusta tulevana viikonloppuna

Julkaisuajankohta 5.10.2022 10.03
Uutinen

Hirvenmetsästyskausi alkaa tulevana viikonloppuna Lounais-Suomen alueella. Poliisi valvoo valtakunnallisen valvontateeman mukaisesti metsästystä yhteistyönä Länsi-Suomen merivartioston ja paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa.

Lounais-Suomessa metsälle lähtee tulevana lauantaina suuri määrä metsästäjiä. Hirvieläinten metsästys on tarkoin säädeltyä ja yleensä metsästystapahtumat ovat hyvin organisoituja.

Hirvenmetsästyksessä käytettävät aseet sekä voimakastehoisten patruunoiden käyttö lisäävät tarvetta kiinnittää yhä enemmän huomiota metsästystapahtuman järjestelyjen turvallisuusnäkökohtiin. 

– Metsästyksen laillisuusvalvonnan yhteydessä tavoitteena on myös saada käsitys siitä, miten valvonnassa tavatut seurueet huomioivat metsästystapahtuman turvallisuusnäkökohdat, kertoo komisario Reijo Pennanen Lounais-Suomen poliisilaitokselta. 

Hirvieläimen pyyntiluvan haltijan on nimettävä metsästystapahtuman järjestelyistä vastaava metsästyksenjohtaja ja tarvittava määrä varajohtajia. Seuruemetsästyksessä joko metsästyksenjohtajan tai varajohtajan on oltava läsnä metsästystapahtumassa.

– Jokaisen metsästystapahtumaan osallistuvan metsästäjän on kuitenkin itse huolehdittava, että annettuja ohjeita ja turvallisuusmääräyksiä noudatetaan, Pennanen muistuttaa.

Erävalvontaa toteutetaan vaihtuvin teemoin koko metsästyskauden ajan.

Lounais-Suomen poliisilaitos Satakunta Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta Varsinais-Suomi