Polisen i Sydvästra Finland övervakar älgjaktstarten under kommande helgen

Utgivningsdatum 5.10.2022 10.03
Nyhet

Älgjakten inleds nästa helg i Sydvästra Finlands område. Polisen övervakar jakten i enlighet med det riksomfattandet övervakningstemat i samarbete med Västra Finlands sjöbevakning och lokala jaktvårdsföreningar.

Ett stort antal jägare kommer att ge sig ut på jakt i Sydvästra Finland på lördag. Jakten på hjortdjur är noggrant reglerad och jaktevenemang vanligtvis välorganiserade.

De vapnen som används vis älgjakt samt användningen av högeffektiva patroner ökar behovet av att ägna allts större uppmärksamhet åt säkerhetsaspekterna vid anordnandet av jaktevenemanget. 

– I samband med laglighetsövervakningen av jakt är syftet också att få en inblick i hur de sällskapen som möts vid övervakningen tar hänsyn till säkerhetsaspekterna av jaktevenemanget, berättar kommissarie Reijo Pennanen från Polisinrättningen i Sydvästra Finland.

Innehavaren av jakttillstånd för hjortdjur ska utse en jaktledare som är ansvarig för organisering av jaktevenemanget och ett nödvändigt antal biträdande ledare. Vid gruppjakt måste antingen jaktledaren eller en biträdande ledaren vara närvarande vid jakten. 

– Varje jägare som deltar i ett jaktevenemang måste dock själv se till att utfärdade anvisningarna och säkerhetsbestämmelserna följs, påminner Pennanen. 

Jakt- och fiskövervakning utförs med växlande tema under hela jaktsäsongen.

Egentliga Finland Nyheter Polisinrättningen i Sydvästra Finland Satakunta Övervakning och larmverksamhet