MM-kisat lähestyvät, Poliisihallitus ennakoi lainvastaista rahapelimarkkinointia

Julkaisuajankohta 3.5.2022 15.37
Uutinen

Osa ulkomaisista rahapeliyhtiöistä pyrkii hyötymään kansainvälisistä urheilutapahtumista. Poliisihallitus on toimillaan pyrkinyt ehkäisemään rahapelien laitonta markkinointia jääkiekon MM-kisoissa. Jääkiekon MM-kisat järjestetään 13.-29.5.2022 Tampereella ja Helsingissä.

Suurien yleisötapahtumien aikaan ulkomaiset rahapeliyhtiöt pyrkivät usein lähestymään eri toimijoita markkinointitarkoituksissaan ja ostamaan näkyvyyttä eri mainoskanavissa. Rahapeliyhtiöt saattavat jakaa myös ilmaista markkinointimateriaalia tilaisuuksissa ja niiden lähiympäristössä vahvistaakseen näkyvyyttään. Tällöin markkinoinnin kohteena on tilaisuuteen osallistuva yleisö, joka on rahapeliyhtiöille hyvin potentiaalinen asiakaskunta. Etenkin kansainvälisissä tapahtumissa ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinointi on usein näkyvää. 

Poliisihallitus on lähettänyt useille kymmenille tapahtumaan osallistuville tahoille kirjeen koskien rahapelien markkinointia. Poliisihallitus pyrkii toimillaan ehkäisemään ennalta laitonta rahapelimarkkinointia tulevissa jääkiekon MM-kisoissa sekä lisäämään tapahtumajärjestäjien ja kuluttajien tietoisuutta tällaisen markkinoinnin lainvastaisuudesta. Tehokas lainvastaisen toiminnan torjunta edellyttää kuitenkin aktiivisia toimia myös tapahtumaan osallistuvilta tahoilta. Tapahtumaan osallistuvia tahoja onkin ohjattu esimerkiksi varmistamaan, ettei markkinointipaikkoja myönnetä ulkomaisille rahapeliyhtiöille, eikä näiden markkinointimateriaaleja muutoinkaan jaeta tapahtuma-alueilla. 

Arpajaislain vastaista rahapelimarkkinointia on tavattu useissa eri yleisötapahtumissa aikaisemminkin. Markkinointia on toteutettu niin logobrändättyjen ilmaistuotteiden jakamisena, somekampanjointina kuin mainosteipattujen autojen muodossa. 

- Rahapelien markkinointi on näkyvintä verkossa, mutta etenkin suurten yleisötapahtumien aikaan rahapeliyhtiöt pyrkivät saamaan näkyvyyttä myös muilla markkinointitavoilla. Vastaan on tullut muun muassa tapaus, jossa saunarekka oli teipattu näyttävästi rahapeliyhtiön logoilla. Markkinointitoimissa usein vain mielikuvitus on ollut rajana, ylitarkastaja Juhani Ala-Kurikka Poliisihallituksen arpajaishallinnosta toteaa. 

Vaikka markkinointitoimet ovat toisinaan olleet hyvin huomiota herättäviä, ovat ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinoimat rahapelit luokiteltu erityistä pelihaittaa aiheuttaviksi. Suomessa rahapelien kulutus on kansainvälisesti verrattuna korkealla tasolla. 

- Rahapelaaminen aiheuttaa merkittäviä taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. 
Tämän vuoksi Poliisihallitus puuttuu jääkiekon MM-kisojen yhteydessä esiintyvään laittomaan rahapelimarkkinointiin, ylitarkastaja Ala-Kurikka sanoo.

Suomessa rahapelien markkinointia saa harjoittaa ainoastaan Veikkaus Oy arpajaislaissa säädetyin rajoituksin. Muiden toimijoiden markkinointi on arpajaislain nojalla kokonaan kiellettyä silloin, kun se on suunnattu Suomeen ja Suomessa asuville kuluttajille. Suomessa järjestettävissä tapahtumissa toteutettava markkinointi on erityisen selkeästi suunnattu suomalaisille kuluttajille. 

Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikenlaista kaupallista menettelyä, jolla pyritään edistämään rahapelien kysyntää tai rahapelejä toimeenpanevan tahon tunnettuutta. Markkinoinnin käsite on varsin laaja, ja sisältää muun muassa yksittäiset mainosjulisteet sekä rahapeliyhtiön logoja sisältävät tuotteet. Poliisihallitus voi kieltää lainvastaisen rahapelitoiminnan ja markkinoinnin ja asettaa kiellon tehosteeksi uhkasakon. Lisäksi vuoden 2022 alusta alkaen Poliisihallitus on voinut esittää markkinaoikeudelle seuraamusmaksun määräämistä arpajaislain vastaisesta markkinoinnista. 

Havainnot ulkomaisten rahapeliyhtiöiden markkinoinnista jääkiekon MM-kisoissa voi osoittaa Poliisihallituksen arpajaishallinnolle: arpajaishallinto@poliisi.fi. 
 

Poliisihallitus Rahapelien valvonta Uutinen