VM nalkas – Polisstyrelsen förväntar sig olaglig marknadsföring av penningspel

Utgivningsdatum 3.5.2022 15.37
Nyhet
Reklamaffischer placeras under bilens vindrutetorkare
Olaglig marknadsföring sker bland annat i form av reklamaffischer i närheten av evenemang

Vissa utländska spelbolag strävar efter att dra nytta av internationella idrottsevenemang. Polisstyrelsen har genom sina åtgärder syftat till att förhindra olaglig marknadsföring av penningspel vid VM i ishockey. VM i ishockey arrangeras 13–29.5.2022 i Tammerfors och Helsingfors.

Under stora offentliga evenemang försöker utländska spelbolag ofta närma sig olika aktörer i marknadsföringssyfte och köpa synlighet i olika reklamkanaler. Spelbolag kan också dela ut gratis marknadsföringsmaterial i evenemang och närheten av dem för att öka sin synlighet. I sådana fall är marknadsföringen riktad till den publik som deltar i evenemanget och som har den största potentialen som kundkrets för spelbolagen. Särskilt vid internationella evenemang är marknadsföringen hos utländska spelbolag ofta framträdande. 

Polisstyrelsen har skickat ett brev om marknadsföringen av penningspel till flera dussin aktörer som deltar i evenemanget. Genom sina åtgärder strävar Polisstyrelsen efter att förebygga olaglig marknadsföring av penningspel vid det kommande VM i ishockey samt att öka medvetenheten bland evenemangsarrangörer och konsumenter om att sådan marknadsföring är olaglig. En effektiv bekämpning av olaglig verksamhet kräver dock aktiva åtgärder även från de aktörer som deltar i evenemanget. De aktörer som deltar i evenemanget har till exempel fått anvisningar om att se till att inga marknadsföringsplatser tilldelas utländska spelbolag och att bolagens marknadsföringsmaterial inte heller på något annat sätt delas ut inom evenemangsområdet. 

Marknadsföring av penningspel som strider mot lotterilagen har påträffats vid flera olika offentliga evenemang tidigare. Marknadsföringen har skett både i form av utdelning av gratisprodukter med logotyper, kampanjer i sociala medier och i form av bilar med reklamdekaler. 

- Marknadsföringen av penningspel är mest synlig på nätet, men framför allt under stora offentliga evenemang försöker spelbolagen också få synlighet genom andra marknadsföringsmetoder. Vi har bland annat påträffat ett fall där en bastulångtradare hade dekorerats med praktfulla logotypsdekaler för ett spelbolag. I marknadsföringen har det oftast endast varit fantasin som har satt gränser, konstaterar överinspektör Juhani Ala-Kurikka. 

Även om marknadsföringen ibland har varit mycket uppseendeväckande, har de penningspel som marknadsförs av utländska spelbolag klassats som spel som orsakar särskild risk för spelproblem. I Finland är konsumtionen av penningspel internationellt sett på hög nivå. 

- Penningspel orsakar betydande ekonomiska, sociala och hälsomässiga skadeverkningar. Därför ingriper Polisstyrelsen i den olagliga marknadsföringen av penningspel som förekommer i samband med VM i ishockey, säger överinspektör Ala-Kurikka.

I Finland får marknadsföring av penningspel bedrivas endast av Veikkaus Ab enligt de begränsningar som anges i lotterilagen. Med stöd av lotterilagen är marknadsföring av andra aktörer helt förbjuden när den riktar sig till Finland och konsumenter som är bosatta i Finland. Marknadsföringen vid evenemang som ordnas i Finland riktar sig särskilt tydligt till konsumenter i Finland. 

Med marknadsföring avses all typ av kommersiell verksamhet som strävar efter att främja efterfrågan på penningspel eller öka kännedomen om en instans som anordnar penningspel. Begreppet marknadsföring är ganska brett och omfattar bland annat enskilda reklamaffischer och produkter som innehåller spelbolagets logotyper. Polisstyrelsen kan förbjuda lagstridig penningspelsverksamhet och marknadsföring och förena förbudet med vite. Sedan början av 2022 har Polisstyrelsen dessutom kunnat göra framställning om påföljdsavgift hos marknadsdomstolen för marknadsföring som strider mot lotterilagen. 

Observationer om utländska spelbolags marknadsföring vid VM i ishockey kan riktas till Polisstyrelsens lotteriförvaltning: arpajaishallinto@poliisi.fi. 
 

Nyheter Polisstyrelsen Tillsyn över penningspel