Nuorten epäillyksi tekemät rikokset ovat lisääntyneet merkittävästi alkuvuodesta

Julkaisuajankohta 17.8.2023 14.39
Uutinen

Nuorten epäillyksi tekemät ryöstöt ovat lisääntyneet alkuvuodesta lähes 40 prosentilla ja pahoinpitelyrikokset noin neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Nuorten rattijuopumukset kasvoivat noin yhdeksällä prosentilla ja esimerkiksi 17-vuotiaiden törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset yli neljänneksellä.

- Pääosa nuorista käyttäytyy hyvin. Silti muun muassa syrjäytyminen, nuorten tekemät rikokset, katujengit, törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja päihteet ovat totta ja näkyneet julkisen keskustelun lisäksi myös poliisin arjessa, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoo.

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Nuorten väkivalta- ja erityisesti ryöstörikollisuus on kehittynyt huolestuttavalla tavalla viime vuosien aikana. Alaikäisten rikosepäilyjen määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2015. Nuorten vakava rikollisuus linkittyy myös osin katujengeihin.

Alle 21-vuotiaiden nuorten väkivaltarikoksia eli pahoinpitelyjä, ryöstöjä ja henkirikoksia kirjattiin viime vuonna lähes kymmenen tuhatta, noin neljännes (23%) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Myös alkuvuodesta kasvu on ollut nopeaa. Alle15-vuotiaiden tekemäksi epäillyt ryöstöt ovat tammi-kesäkuussa lisääntyneet 48 prosentilla ja 15-17 -vuotiaiden 53 prosentilla viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Kuvio: Nuorten väkivaltarikosepäilyt (pahoinpitelyt, henkirikokset ja ryöstöt) neljännesvuosittain vuosina 2021-2023 ikäryhmän mukaan.

Poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuussa lähes viisi tuhatta pahoinpitelyrikosta, joissa epäilty oli alle 21-vuotias eli neljännes (26%) enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Alle 15-vuotiaiden ikäryhmässä kasvua oli 28 prosenttia ja 15–17-vuotiaiden ikäryhmässä 38 prosenttia.

Tilastokuva nuorten pahoinpitelyrikoksista ikäryhmän mukaan vuosineljänneksiittäin 2021-2023Kuvio: Nuorten pahoinpitelyrikosepäilyt neljännesvuosittain vuosina 2021-2023 ikäryhmän mukaan.

Moniammatillista ennalta estävää työtä tarvitaan lisää

Keskusrikospoliisin viime vuonna tekemän analyysin mukaan nuorten rikollisuuden kasvun ei ole voitu osoittavan liittyvän kiinteästi johonkin tiettyyn väestöryhmään, alueeseen, ilmiöön tai tapahtumapaikkaan. Yhdenmukaisesta kehityksestä huolimatta ulkomaalaistaustaisten nuorten rikostaso on kuitenkin selvästi korkeampi kuin suomalaistaustaisilla nuorilla.

- Nuoruuteen kuuluu rajojen koettelu, mutta kenenkään nuoruuteen ei tulisi kuulua rikosten teko tai niiden uhriksi joutumisen pelko. Tässä poliisi näkee nyt huolestuttavaa kehitystä, poliisitarkastaja Pekka Heikkinen sanoo.

- Osa nuorista voi entistäkin huonommin, on vaarassa syrjäytyä ja ajautua rikolliselle polulle, joka johtaa pahimmillaan katujengeihin ja edelleen järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Myös Kaakkois-Suomessa alle 15-vuotiaiden epäillyksi tekemät rikokset ja esitutkinnan puhutukset ovat lisääntyneet.

- Poliisin ja muiden sidosryhmien ennalta estävää työtä tarvitaan entistä enemmän myös esitutkinnan ulkopuolella, ennen kuin rikolliselle polulle ajaudutaan. Varhainen nopea puuttuminen on tutkimustenkin mukaan tehokkainta, komisario Markus Purtanen toteaa.

- Perheväkivalta ja nuorten tekemät rikokset otetaan huomioon alueellisien turvallisuusohjelmatyöryhmien kokouksissa. Seurannalla ja viranomaisyhteistyöllä voidaan parhaiten puuttua pahoinvoinnin juurisyihin siten että mahdollisimman suuri osa nuorista voisi elää turvallista arkea.

Alkuvuodesta 2000 nuorten rattijuopumusepäilyä

Poliisi ollaan huolissaan myös nuorten käyttäytymisestä liikenteessä. 15-24 -vuotiaiden nuorten rattijuopumusepäilyjen määrä kasvoi alkuvuodesta noin yhdeksällä prosentilla. Tapauksia oli lähes kaksi tuhatta.

Yksin heinäkuussa 18-20 -vuotiaiden huumeisiin liittyvät rattijuopumukset kasvoivat 36 prosentilla viime vuoden heinäkuuhun verrattuna.

17-vuotiaiden törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät yli neljänneksellä.

- Nuorten kuljettajien onnettomuudet liittyvät usein esimerkiksi ylinopeuksiin, päihtyneenä ajamiseen, turvalaitteiden käyttämättömyyteen tai tieltä suistumisiin, mutta nämä seikat ovat enemmänkin ilmentymiä nuorten toiminnalle, jota ohjaavat muut juurisyyt, poliisiylitarkastaja Pasi Rissanen sanoo.

- Niihin on löydettävä moniammatillisia ratkaisuja, jotka liittyvät niin mielenterveyspalveluihin, kouluissa annettavaan opetukseen kuin ajolupien nykykäytäntöjen tarkastamiseen.

Poliisin kanssa voi tulla keskustelemaan nuorten tilanteesta

Nuorten tilanteesta ja lähialueen turvallisuudesta voi keskustella poliisin kanssa elokuun viimeisenä lauantaina 26.8. eri puolilla maata järjestettävissä poliisin päivän tilaisuuksissa.

Tapahtumatiedot löytyvät poliisi verkkopalvelusta osoitteesta poliisi.fi/poliisinpaiva

Keskusrikospoliisi on koonnut tilastot väkivaltarikollisuudesta poliisiasiain tietojärjestelmästä 7.8.2023. Luvut sisältävät vain tiedot, joissa rikoksesta epäilty on tiedossa, ja ne muuttuvat vielä etenkin vuoden 2023 osalta.

Termi ”nuori” on laaja, ja sillä viitataan myös lainsäädännössä eri asiayhteyksissä eri ikäryhmiin. Tässä käsite on rajattu koskemaan alle 21-vuotiaita, sillä nuorella rikoksentekijällä viitataan 15-20-vuotiaisiin laissa nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä (633/2010). Koska väkivaltarikoksissa on havaittu merkittäviä muutoksia myös alle 15-vuotiaiden osalta, tarkasteluun on otettu mukaan myös alle 15-vuotiaat.

Poliisihallituksen kokoamissa liikennerikostilastoissa ovat mukana 15-24 -vuotiaat nuoret.

Liikenne Poliisihallitus Poliisin ennalta estävä toiminta Rikokset ja tutkinta Uutinen