Nuorten tutkintaryhmässä tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa

Julkaisuajankohta 7.9.2022 11.10
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella maaliskuun alussa 2022 toimintansa aloittaneessa nuorten tutkintaryhmässä tehdään tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa. Ryhmässä tutkitaan keskitetysti nuorten 15-17 vuotiaiden nuorten tekemät vakavat rikokset.

– Yhteistyö poliisin eri viranomais- ja sidosryhmäkumppaneiden kanssa on meille ensiarvoisen tärkeää. Pääasiallisena tavoitteenamme on yhdessä päästä katkaisemaan nuoren mahdollinen rikoskierre mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kertoo nuorten tutkintaryhmän tutkinnanjohtaja rikoskomisario Sampsa Aukio.

Vantaan kaupungin sosiaalipalveluissa pilotoidaan rikoksilla oireilevien nuorten toimintamallia

Vantaan Ri-O -hanke on oikeusministeriön rahoittama ja sen tavoitteena on kehittää toimintamalli vakavilla ja/tai toistuvilla rikoksilla oireleville nuorille. 

– Tätä nuorten toimintamallia pilotoidaan Vantaan lisäksi Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä. Vantaalla Ri-O-hanke jakautuu alaikäisten osuuteen sekä nuorten aikuisten osuuteen, kertoo hankekoordinaattori ja sosiaalityöntekijä Päivi Korhonen.

Vantaalla alaikäisten osuudessa tavoitteena on pilotoida MDFT-interventio lastensuojelun avo- ja sijaishuollossa ja tiivistää viranomaisten yhteistoimintaa rikoskierteessä olevien nuorten auttamiseksi. Poikkeuksellisen MDFT:stä tekee mm. se, ettei työskentelyn alussa ole velvoitteena nuoren motivoituneisuus työskentelyyn.

Alaikäisten kanssa työskentelee MDFT-terapeuttien tiimi, johon kuuluvat Jonna Köpilä, Katja Lehtinen-Morottaja, Katja Vanonen sekä Laura Lopperi.

– Riittää, että nuorella on yksi motivoitunut huoltaja valmiina sitoutumaan. Työskentelyn alussa panostetaan vahvan allianssin muodostamiseen terapeutin ja perheen välillä, joka luo pohjan intensiiviselle työskentelylle ja muutosmotivaation herättämiselle, kertoo mdft-terapeutti Laura Lopperi.

– Olemme Itä-Uudenmaan poliisissa tänä vuonna tavanneet jo kahdesti RI-O -hankkeen parissa työskentelevien henkilöiden kanssa. Tapaamisissamme olemme pyrkineet tehostamaan yhteistyötämme nuorten rikoskierteen katkaisemiseksi ja samalla olemme miettineet hyviä toimintamalleja, joilla mahdollisimman moni rikoksilla oireileva nuori pääsisi hankkeen piiriin, kertoo nuorten tutkintaryhmän ryhmänjohtaja rikosylikonstaapeli Pia Katajala.

– Ri-O-hankkeelle on ollut tärkeää sujuva yhteistyö sekä ilmiöitä syventävät keskustelut nuorten tutkintaryhmän kanssa. Jaamme saman asiakasryhmän ja tunnemme sen haasteet eri näkökulmista. Yhteistyössä voimme tukea ja laajentaa osaamistamme puolin ja toisin. Tavoitteemme on myös yhteinen, nuorten rikollisuuden väheneminen ja rikoskierteiden katkaiseminen, Laura Lopperi summaa.
 

Poliisin ennalta estävä toiminta Rikokset ja tutkinta Uutinen