I undersökningsgruppen för unga bedrivs intensivt samarbete med olika myndigheter

Utgivningsdatum 7.9.2022 11.10 | Publicerad på svenska 8.9.2022 kl. 14.41
Nyhet

I den undersökningsgrupp för unga som inledde sin verksamhet vid polisinrättningen i Östra Nyland i början av mars 2022 samarbetar man intensivt med olika myndigheter. I gruppen undersöks centraliserat allvarliga brott som unga i åldern 15–17 år har begått.

– Samarbete med olika myndighets- och intressentgrupper inom polisen är ytterst viktigt för oss. Vårt huvudsakliga mål är att tillsammans bryta den unga personens eventuella brottsspiral i ett så tidigt skede som möjligt, säger utredningsledaren för undersökningsgruppen för unga, kriminalkommissarie Sampsa Aukio.

Inom Vanda stads socialservice pilottestas en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symtom genom brottslighet

Projektet Ri-O i Vanda finansieras av justitieministeriet och dess mål är att utveckla en verksamhetsmodell för unga som uppvisar symtom genom att begå allvarliga och/eller upprepade brott. 

– Verksamhetsmodellen för unga pilottestas förutom i Vanda även i Åbo, Uleåborg och Rovaniemi. I Vanda fördelar sig Ri-O-projektet på andelen minderåriga och andelen unga vuxna, berättar projektkoordinatorn och socialarbetaren Päivi Korhonen.

I Vanda är målet när det gäller andelen minderåriga att pilottesta MDFT-interventionen i öppenvård och vård utom hemmet inom barnskyddet och att intensifiera myndigheternas samarbete för att hjälpa unga som befinner sig i en brottsspiral. Något som gör MDFT så exceptionellt är bl.a. att det i början av arbetet inte finns någon skyldighet för den unga att vara motiverad.

Ett team av MDFT-terapeuter arbetar med minderåriga. I det ingår Jonna Köpilä, Katja Lehtinen-Morottaja, Katja Vanonen och Laura Lopperi.

– Det räcker att den unga personen har en motiverad vårdnadshavare beredd att förbinda sig. I början av arbetet satsar man på att skapa en stark allians mellan terapeuten och familjen, vilket skapar en grund för intensivt arbete och för att väcka motivation till förändring, säger MDFT-terapeuten Laura Lopperi.

– i år har vi vid Östra Nylands polis redan träffats två gånger med dem som arbetar med RI-O-projektet. Vid våra träffar har vi strävat efter att effektivisera vårt samarbete för att bryta brottsspiralen bland unga, och samtidigt har vi funderat på goda handlingsmodeller för att så många unga som möjligt som uppvisar symtom genom brottsligt beteende ska kunna komma med i projektet, säger gruppledaren för undersökningsgruppen för unga kriminalöverkonstapel Pia Katajala.

– För RI-O-projektet har det varit viktigt med ett smidigt samarbete och diskussioner som går på djupet med fenomenen tillsammans med undersökningsgruppen för unga. Vi delar samma kundgrupp och känner till dess utmaningar ur olika synvinklar. Genom samarbete kan vi stödja och utvidga vårt kunnande på olika sätt. Vårt mål är också att minska brottsligheten bland unga och bryta brottsspiralen, sammanfattar Laura Lopperi.


 

Brott och utredning Nyheter Polisens förebyggande arbete