Pääkaupunkiseudun poliisilaitosten yhteisessä raskaan liikenteen valvontaiskussa tarkastettiin 73 ajoneuvoa

Julkaisuajankohta 15.9.2023 11.08
Uutinen

Helsingin, Itä-Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan poliisilaitokset toteuttivat yhteistyönä tällä viikolla raskaan liikenteen valvontaiskun. Valvontaa tehtiin kaikkien kolmen poliisilaitoksen alueella kolmena peräkkäisenä yönä.

Valvonnassa keskityttiin ylikuormien, kuorman varmistamisen, ajo- ja lepoaikojen sekä ajoneuvon kunnon valvontaan. Valvonnassa tarkastettiin yhteensä 73 raskaan liikenteen ajoneuvoa. 

Sakkoja tai liikennevirhemaksuja kirjattiin 15. Nämä liittyivät valtaosin kuljettajien ajo- ja lepoaikojen noudattamatta jättämisiin. Tämän lisäksi kuljettajakorttien käytön osalta todettiin yksittäisiä rikkomuksia. 

Raskaan liikenteen valvonta on yksi poliisin liikenneturvallisuustyön painopistealueista. Sen avulla parannetaan liikenneturvallisuutta ja torjutaan harmaata taloutta sekä kuljetusrikollisuutta.

Helsingin poliisilaitos Itä-Uudenmaan poliisilaitos Liikenne Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Uusimaa Uutinen