Vid polisinrättningarnas gemensamma övervakningstillslag mot den tunga trafiken i huvudstadsregionen granskades 73 fordon

Utgivningsdatum 15.9.2023 11.08 | Publicerad på svenska 15.9.2023 kl. 15.41
Nyhet

Polisinrättningarna i Helsingfors, Östra Nyland och Västra Nyland genomförde i samarbete denna vecka ett övervakningstillslag mot den tunga trafiken. Övervakningen utfördes på alla tre polisinrättningarnas område tre nätter i rad.

Övervakningen inriktades på övervakning av överlast, lastsäkring, kör- och vilotider samt fordonens skick. Vid övervakningen granskades sammanlagt 73 tunga fordon. 

15 böter eller avgift för trafikförseelser skrevs ut. Dessa berodde till största delen på förarnas försummelse av kör- och vilotider. Dessutom konstaterades enskilda överträdelser i fråga om användningen av förarkort. 

Övervakningen av den tunga trafiken är ett av de prioriterade områdena inom polisens trafiksäkerhetsarbete. Med hjälp av den förbättras trafiksäkerheten och bekämpas grå ekonomi och transportbrottslighet.

Nyheter Nyland Polisinrättningen i Helsingfors Polisinrättningen i Västra Nyland Polisinrättningen i Östra Nyland Trafik