Poliisi ei aloita esitutkintaa pääministerin aamupalaetuutta koskevassa asiassa

Julkaisuajankohta 24.6.2021 15.11
Uutinen

Helsingin poliisilaitokselle tehtiin toukokuussa kaksi rikosilmoitusta, joissa pyydettiin selvittämään, onko valtioneuvoston kanslia ja pääministeri syyllistynyt rikokseen ”aamupalakohussa”.

Pääministerille oli kustannettu aamupaloja ja kylmiä aterioita valtion varoista niin sanotun ministeripalkkiolain perusteella. Helsingin poliisilaitos teki asiassa esiselvityksen, jossa arvioitiin, onko asiassa syytä epäillä virkarikosta tai jotakin muuta rikosta.

Esiselvitystä suoritettiin koskien vain valtioneuvoston kanslian virkamiehiä. Poliisilla ei ole toimivaltaa arvioida pääministerin virkatoimien lainmukaisuutta.

Esiselvityksessä ilmeni, että aamupalojen ja kylmien aterioiden korvaaminen perustui valtioneuvoston kanslian vakiintuneeseen tulkintaan ministeripalkkiolain säännöksestä koskien pääministerin asuntoetua. Tulkinta on perustunut laajaan kanslian hallinnossa vallinneeseen näkemykseen, joka on muodostunut nykyistä pääministeriä edeltävänä aikana.

Esiselvityksessä ei ilmennyt, että tulkintaan liittyisi virkatoiminnassa tehtyä toimivallan ylitystä tai virkatehtävien laiminlyöntiä. 

Valtioneuvoston kanslian ratkaisussa on ollut esiselvityksen mukaan kyse ministeripalkkiolain soveltamisesta ja soveltamista edellyttävästä laintulkinnasta, eli virkamiehille sallitusta harkintavallan käytöstä. Asiassa ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista.

Helsingin poliisilaitos Helsinki Rikokset ja tutkinta Uutinen