Polisen inleder ingen förundersökning angående statsministerns frukostförmån

Utgivningsdatum 24.6.2021 15.11 | Publicerad på svenska 1.7.2021 kl. 10.38
Nyhet

Polisinrättningen i Helsingfors mottog i maj två brottsanmälningar i vilka man bad polisen utreda om statsrådets kansli och statsministern har gjort sig skyldiga till brott i fallet med statsministerns frukost.

Frukostar och kalla måltider för statsministern hade bekostats med statliga medel utifrån lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet. Polisinrättningen i Helsingfors gjorde en preliminär utredning i ärendet där man bedömde om det finns skäl att misstänka tjänstebrott eller något annat brott.

Den preliminära utredningen gällde endast tjänstemän i statsrådets kansli. Polisen har inte befogenhet att bedöma lagligheten i statsministerns tjänsteuppdrag.

Den preliminära utredningen visade att ersättningen för frukostar och kalla måltider baserade sig på statsrådets kanslis vedertagna tolkning av bestämmelsen om statsministerns bostadsförmån i lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet. Tolkningen har grundat sig på en bred uppfattning i kansliets förvaltning, en uppfattning som har formats före den nuvarande statsministerns tid.

Den preliminära utredningen visade inte på någon överträdelse av befogenheter i myndighetsverksamhet eller försummelse av tjänsteuppdrag i anslutning till tolkningen. 

Enligt den preliminära utredningen har det i statsrådets kanslis lösning varit fråga om tillämpning av lagen om arvoden och ersättningar som betalas till medlemmar av statsrådet och den lagtolkning som tillämpningen förutsätter, dvs. användning av det tillåtna bedömningsutrymme som tjänstemän har. Det finns ingen orsak att misstänka brott mot tjänsteplikten i det här ärendet.

Brott och utredning Helsingfors Nyheter Polisinrättningen i Helsingfors