Poliisi jatkaa ihmiskaupparikosten tutkinnan kehittämistä

Julkaisuajankohta 30.12.2021 17.46
Uutinen

Poliisihallitus analysoi apulaisoikeuskanslerin ihmiskaupparikosten tutkintaa koskevan päätöksen ja arvioi sen edellyttämät kehittämistoimenpiteet poliisissa viime vuosina tehtyjen toimien lisäksi.

- Osa toimenpiteistä, kuten valtakunnallisen ihmiskaupparikosten tutkintaan keskittyvän ryhmän perustaminen, ovat niin tuoreita, ettei niiden vaikutus ole vielä näkynyt apulaisoikeuskanslerin arvioissa, poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi Poliisihallituksesta sanoo.

Saukoniemi muistuttaa, että päätöksen taustalla vaikuttaa rikostutkinnan kuormitus, mikä näkyy esitutkintojen pidentymisenä myös muissa vakavissa rikoksissa. 

- Poliisi kehittää koko rikostutkintaa käytettävissä olevien resurssien ja toisaalta lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden ristiaallokossa. Näitä ovat esimerkiksi muotomääräyksien lisääntyminen sekä velvollisuus suorittaa esitutkinta kaikissa rikoksissa niiden vakavuudesta riippumatta. Poliisi tekee siinä parhaansa, vaikka yhtälö ei ole helppo, Saukoniemi sanoo.

Uusista toimenpiteistä suunnitelma

Ihmiskaupparikosten torjuntaa on poliisissa poliisitarkastaja Måns Enqvistin mukaan kehitetty usein eri toimin. 

- Toimenpiteissä on onneksi päästy eteenpäin apulaisoikeuskanslerin arvioimaan tapausaineistoon verrattuna. Muun muassa kaikki poliisit ovat velvoitettuja koulutukseen ihmiskaupan torjunnasta. Perustamamme valtakunnallinen ihmiskaupan tutkintaryhmä ja sitä tukevat verkostot sekä ja Keskusrikospoliisin ihmiskauppatoiminto ovat lyhyessä ajassa tuottaneet tulosta. Poliisiylijohtaja on jo eilen pyytänyt apulaisoikeukanslerin päätöksen edellyttämistä uusista  toimenpiteistä suunnitelmaa, joka esitellään hänelle tammikuun 2022 lopussa, poliisitarkastaja Enqvist sanoo.

Keskeisimmät kehittämistoimet

Ihmiskaupan torjunnan keskeisimmät kehittämistoimet poliisissa ovat

• Alkuvuodesta 2021 aloitti toimintansa ihmiskaupparikosten paljastamiseen ja tutkimiseen keskittyvä valtakunnallinen ryhmä. Poliisi sai määräaikaisen rahoituksen 20 henkilötyövuoden ohjaamiseen tähän tehtävään. Helsingin poliisilaitokselle sijoitetussa valtakunnallisessa ryhmässä työskentelee noin kaksikymmentä ihmiskaupparikosten tutkijaa. Kolme saatua lisähenkilötyövuotta sijoitettiin Keskusrikospoliisiin tukemaan ihmiskaupan tutkintaa, ylläpitämään tilannekuvaa tästä rikollisuudesta Suomessa sekä koordinoimaan Europolin ihmiskauppaan liittyviä operaatioita Suomessa (ns. EMPACT-operaatiot). 

• Vuonna 2020 poliisille perustettiin valtakunnallinen verkosto, jolla vahvistetaan ihmiskaupan torjuntakykyä ja kerrytetään osaamista ihmiskaupan torjunnasta ja tutkinnasta eri puolille Suomea poliisilaitoksiin. Tämä tukee tehokkaampaa puuttumista mahdollisiin rikoksiin. Jokaisen poliisilaitoksen on nimettävä verkoston kolme ihmiskaupparikostutkijaa. Valtakunnallinen tutkintaryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä keskusrikospoliisin, poliisin valtakunnallisen ihmiskaupparikostorjunnan asiantuntijaverkoston sekä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa.   

• Ihmiskaupan tunnistamiseen on panostettu. Jokaisella poliisilaitoksella järjestettiin muutama vuosi sitten ihmiskaupan tunnistamiseen ja tutkimiseen liittyvää koulutusta yhteistyössä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa ihmiskaupan tunnistamiseksi. Koulutusmateriaali on tämän jälkeen sisällytetty poliisin peruskoulutuksen oppimateriaaliksi. Kaikkien poliisien ja muun henkilöstön käytössä on myös erillinen ihmiskaupan tunnistamisen ja tutkinnan verkkokurssi Poliisiammattikorkeakoulun verkko-oppimisalustalla. Syksyllä 2021 alkoi Poliisiammattikorkeakoulussa myös ihmiskaupan torjunnan erilliskurssi, joka jatkuu edelleen.

• Kesään 2021 mennessä jokainen poliisi on ollut velvoitettu suorittamaan pakollinen ulkomaalaisasioiden verkkokurssi, jossa on kattava ihmiskauppaosio.  

• Poliisin uusi ihmiskaupan torjuntaa koskeva ohje tuli voimaan lokakuussa 2020. (Poliisihallituksen ohje ”Ihmiskauppaan ja sen kaltaisiin rikoksiin puuttuminen sekä ihmiskaupan uhrien auttaminen” on annettu 17.9.2020). Ihmiskauppaa koskevan ohjeen päivittämistä arvioidaan apulaisoikeuskanslerin päätöksen jälkeen Poliisihallituksessa.  

• Poliisi osallistuu sosiaali-ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön ihmiskauppaan liittyviin lainsäädäntöhankkeisiin. Poliisiammattikorkeakoulu vetää moniviranomaistyöryhmää, jonka tehtävä on selvittää millä tavalla ihmiskaupan torjuntaa voidaan tehostaa monen viranomaisen yhteistyössä.

• Poliisi on osallistunut valtakunnallisen ihmiskaupan torjuntaohjelman laadintaan. Siinä on useita poliisille vastuutettuja kehittämistoimia, joista osa on jo tehty tai niiden toteuttaminen on jo pitkällä.  Esimerkiksi moniviranomaisyhteistyön ja ihmiskauppaa koskevan esitutkinnan ja sen laatukriteerin mallintaminen. 

Enqvistin mukaan poliisin tavoitteena on, että poliisin ihmiskaupan vastaiset toimet toteutuvat saman toimintavan mukaisesti ja samoilla laatukriteereillä kaikissa poliisilaitoksissa Suomessa.

 

Pävitetty sana sosiaali-ja terveysministeriö lainsäädäntöhankkeisiin

 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Uutinen