Poliisi lisää teknistä valvontaa ja ilmoittaa siitä liikennemerkillä I16

Julkaisuajankohta 19.5.2023 13.34
Uutinen

Poliisi on yhdessä muiden viranomaisten kanssa ohjannut ja valvonut liikennevirtoja vuosikymmeniä kameravalvonnan avulla. Niin kameravalvonnasta kuin automaattisesta liikennevalvonnastakin ilmoitetaan jatkossa tieliikennealueilla liikennemerkillä I16. Myös automaattisen liikennevalvonnan liikennemerkki I15 säilyy käytössä.

Kameroita hyödynnetään liikennevirtojen valvonnan lisäksi valtiovierailujen tai muiden tapahtumien yhteydessä ja niiden tallenteita käytetään onnettomuustutkinnassa sekä rikosten esitutkinnassa. Poliisi on myös tehnyt teknisen valvonnan osalta laajan rikosasiain tietosuojalain 21 §:n mukaisen vaikutusten ja riskien arvioinnin yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa. Korkealta tehtyä kameroilla tapahtunutta liikennevirtojen tarkkailua on aiemmin pidetty lähinnä yleisvalvontana.

Kameroiden resoluutio on kehittynyt vuosikymmenten saatossa siten, että jos kameroiden kuvavirtaa tallennetaan, tallenteisiin kertyvät tiedot voivat olla tietyissä olosuhteissa liitettävissä tiettyyn henkilöön. Tällöin valvontaa pidetään poliisin teknisenä valvontana. Siksi poliisi ryhtyy ilmoittamaan suorittamastaan teknisestä valvonnasta liikennemerkillä I16.

Jos valvontaa tehdään yhteistyössä tieliikenteen ohjaus- ja hallintatehtäviä tekevän Fintrafficin kanssa, ilmoitetaan liikennemerkin alla lisäkyltillä kummankin valvontaa suorittavan tahon nimet. Tällöin eri toimijoiden ei tarvitse asentaa samaan paikkaan omaa kameraansa, vaan kumpikin taho voi hyödyntää samaa kuvamateriaalia lainsäädäntönsä ja ennalta arvioitujen käyttötarpeidensa pohjalta.

Poliisi lisää myös poliisilain 4 luvun 1 §:n teknistä valvontaa muun muassa satamissa ja pääkaupunkiseudun ympäristössä. Valvonnan tarkoituksena on ennalta estää ja selvittää rikoksia.

- Schengen-alueen sisäpuolella esimerkiksi maahantulokieltoon määrätyt rikolliset liikkuvat kiellosta huolimatta hyvin vapaasti. Suomeen saapuu päivittäin matkustajalaivoja, joihin voi tulla ja mennä melko anonyymisti esittämättä henkilöpapereita, eikä näitä vastassa ole yhtään viranomaista. Teknistä valvontaa lisäämällä pyrimme torjumaan paremmin liikkuvaa rikollisuutta ja kasvattamaan kiinnijäämisriskiä yhteistyössä muiden PTR-viranomaisten kanssa, toteaa poliisitarkastaja Pekka Sallinen Poliisihallituksesta.

Tieliikennealueiden lisäksi poliisi on suorittanut teknistä valvontaa usein yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa rikosherkillä paikoilla 1990-luvulta lähtien. Valvonnasta ilmoitetaan valvottavalle alueelle asennettavilla kylteillä. Poliisi ei käytä valvonnassa esimerkiksi biometrisia kasvokuvia, joilla ihminen voidaan tunnistaa hänen fyysisten ominaispiirteidensä avulla.

Etusivun uutinen Liikenne Poliisihallitus Uutinen