Poliisi määräsi sanktioita suojatiesääntöjen rikkomisesta ja jalkakäytävillä ajamisesta

Julkaisuajankohta 30.5.2023 11.29
Uutinen

Poliisi määräsi lukuisia liikennevirhemaksuja ja sakkoja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymisen valvontaviikolla, joka järjestettiin 22.-26.5. Valvontaviikon tavoitteena oli valvoa suojatiesääntöjen noudattamista ja suojaamattomien tienkäyttäjien liikennekäyttäytymistä ja turvallisuutta. Valvonnassa puututtiin lähinnä sellaiseen liikennekäyttäytymiseen, joka vaaransi jalankulkijoiden, polkupyöräilijöiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien turvallisuutta.

Sanktioita annettiin muun muassa suojatiesääntöjen rikkomisesta ja jalkakäytävällä ajaneille polkupyöräilijöille sekä kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille.

- Valitettavasti huomautettavaa löytyi kaikkien tienkäyttäjäryhmien toiminnasta. Erityisesti jouduimme puuttumaan jalkakäytävillä liikkuneisiin ajoneuvoihin, kuten polkupyöriin ja sähköpotkulautoihin, jotka eivät niille kuulu. Näissä tapauksissa kuljettajille määrättiin 180 sanktiota, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Polkupyöräilijöille annettiin yhteensä 132 liikennevirhemaksua tai sakkoa. Kallio muistuttaa, että vain alle 12-vuotias saa ajaa polkupyörää jalkakäytävällä ja hänkin ainoastaan siinä tapauksessa, ettei siitä aiheudu huomattavaa haittaa jalankululle.

Kevyiden sähköajoneuvojen, eli pääasiassa sähköpotkulautojen kuljettajille annettiin 71 sanktiota. Jalankulkijat syyllistyivät 30 kertaa punaista valoa päin kävelemiseen poliisin silmien edessä.

Suojatiesääntöjen noudattamatta jättämisestä annettiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille yhteensä 130 sakkoa, näistä 18 oli niin vakavia tapauksia, että kuljettaja määrättiin väliaikaiseen ajokieltoon.

- En lakkaa hämmästelemästä joidenkin autoilijoiden välinpitämättömyyttä suojatiesääntöjä kohtaan. Ne on luotu heikommassa asemassa olevien turvaksi ja siksi rikkeet ovat ankarasti sanktioituja. Vetoan kaikkia tienkäyttäjiä huomioimaan suojatiellä liikkuvat ja sinne pyrkivät jalankulkijat ja antamaan heille asianmukaisen ja turvallisen esteettömän kulun, Kallio painottaa.
 

Etusivun uutinen Liikenne Poliisihallitus Uutinen