Polisen utfärdade sanktioner för brott mot reglerna vid övergångsställen och för körning på trottoar

Utgivningsdatum 30.5.2023 11.29
Nyhet

Polisen påförde flera avgifter för trafikförseelse och böter under övervakningsveckan för oskyddade trafikanters trafikbeteende, som hölls den 22–26 maj. Syftet med övervakningsveckan var att övervaka efterlevnaden av reglerna vid övergångsställen och oskyddade trafikanters trafikbeteende och säkerhet. Vid övervakningen ingrep polisen närmast i sådant trafikbeteende som äventyrade säkerheten för fotgängare, cyklister och förare av lätta elfordon.

Sanktioner utfärdades bl.a. för brott mot reglerna vid övergångsställen och för cyklister som körde på trottoar samt för förare av lätta elfordon.

– Tyvärr fanns det något att anmärka i beteendet hos alla grupper av trafikanter. Vi var särskilt tvungna att ingripa när det gällde fordon som rörde sig på trottoarer, såsom cyklar och elsparkcyklar, som inte får hålla till där. I dessa fall utfärdades sanktioner för 180 förare, säger polisinspektör Heikki Kallio från Polisstyrelsen.

Cyklister fick sammanlagt 132 avgifter för trafikförseelse eller böter. Kallio vill påminna om att endast personer under 12 år får cykla på trottoarer och bara om det inte medför betydande olägenheter för fotgängare.

För förare av lätta elfordon utfärdades 71 påföljder. Främst gällde det elsparkcyklar. Fotgängare gjorde sig 30 gånger skyldiga till att gå mot rött ljus mitt framför polisen.

Förare av motordrivna fordon ålades sammanlagt 130 böter för bristande efterlevnad av reglerna för övergångsställen. Av dessa var 18 så allvarliga att föraren fick tillfälligt körförbud.

– Jag slutar aldrig förvåna mig över vissa bilisters likgiltighet för reglerna vid övergångsställen. Reglerna har kommit till för att skydda de mest utsatta och därför är överträdelserna strängt sanktionerade. Jag vädjar till alla vägtrafikanter att ta hänsyn till fotgängare som rör sig på övergångsställen och som försöker ta sig över och ge dem ändamålsenlig och trygg fri passage, betonar Kallio.
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Trafik