Poliisi on päivittänyt teknisen valvonnan ohjeistusta

Julkaisuajankohta 7.2.2022 15.05

Poliisi on yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa arvioinut, miten poliisin yleisellä paikalla suoritettavan teknisen valvonnan tietosuojakäytäntöjä tulisi kehittää. Arvioinnin pohjalta ohjeistusta ja käytäntöjä on päivitetty vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutettu kritisoi poliisin tapaa toteuttaa teknistä valvontaa yhdessä kuntien kanssa. Kritiikki koski nimenomaisesti Oulun kaupungin ja Oulun poliisilaitoksen yhteistyötä, mutta vastaava toimintatapa on poliisilla ollut käytössä useiden muidenkin kuntien kanssa. 

–  Poliisi on toteuttanut teknistä valvontaa kuntien kanssa jo 1990-luvulta lähtien yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, rikosten ennalta estämiseksi sekä rikoksesta epäiltyjen tunnistamiseksi. Tekninen valvonta on osoittautunut tehokkaaksi esimerkiksi liikkuvan rikollisuuden sekä ryöstö- ja väkivaltarikollisuuden selvittämisessä, kertoo poliisitarkastaja Pekka Sallinen poliisihallituksesta.

Kritiikin pohjalta poliisi on tehnyt teknisen valvonnan osalta laajan rikosasiain tietosuojalain 21 §:n mukaisen vaikutusten ja riskien arvioinnin yhteistyössä tietosuojavaltuutetun kanssa. 

Järjestelmää ja sopimuksia päivitetty

Arvioinnin jälkeen poliisi on päivittänyt sisäistä ohjeistusta asiassa sekä rakentanut keskitetyn kameravalvontajärjestelmän. Järjestelmän avulla poliisissa voidaan suorittaa toimenpiteet, kuten esimerkiksi keskitetty käyttäjien hallinta ja lokitus, joita lainsäädäntö, vaikutustenarviointi sekä siihen liittyvä riskiarviointi edellyttävät.

Poliisi suorittaa teknistä valvontaa sekä itsenäisesti että yhteistyössä muiden viranomaisten sekä esimerkiksi kuntien kanssa. Yhteistyötä varten poliisi on päivittänyt sopimuspohjaa henkilötietojen käsittelystä, jossa sovitaan mm. osapuolten välisestä rekisterinpidosta. 

– Uuden sopimuspohjan myötä saadaan yhteistyö ja etenkin siinä tapahtuva henkilötietojen käsittely toteutettua tietosuojan vaikutustenarvioinnin sekä riskiarvioinnin mukaisesti, Sallinen toteaa.

Poliisi on aloittanut sopimuksien päivittämisen edellä mainittujen tahojen kanssa. Tavoitteena on, että eri kuntien yleisten paikkojen teknisen valvonnan järjestelmien käyttö tapahtuu poliisin osalta uuden keskitetyn järjestelmän kautta.

Kun poliisi tallentaa kamerakuvaa valvottavalta alueelta, kuten kaupungin torialueelta tai kadulta, on kyseessä poliisin tekninen valvontaa. Teknisestä valvonnasta ilmoitetaan valvottavalle alueelle asennettavilla kylteillä. Poliisi ei käytä erityisiin henkilötietoryhmiin sisältyviä tietoja valvonnassaan, kuten esimerkiksi biometrisiä kasvokuvia, joilla ihminen voidaan yksilöidä hänen fyysisten ominaispiirteidensä avulla. 

Etusivun uutinen Poliisihallitus Poliisin toiminta ja kehittäminen Valvonta- ja hälytystoiminta