Polisen har uppdaterat anvisningarna om teknisk övervakning

Utgivningsdatum 7.2.2022 15.05

Polisen har i samarbete med dataombudsmannen gjort en utvärdering av hur dataskyddsrutinerna för teknisk övervakning som polisen utför på allmän plats ska utvecklas. Utgående från utvärderingen har anvisningarna och rutinerna uppdaterats för att motsvara gällande lagstiftning.

Dataombudsmannen kritiserade polisens sätt att utföra teknisk övervakning i samarbete med kommunerna. Kritiken gällde speciellt samarbetet mellan Uleåborgs stad och polisinrättningen i Uleåborg, men polisen har tillämpat motsvarande handlingssätt även med flera andra kommuner. 

– Polisen har genomfört teknisk övervakning i samarbete med kommuner ända sedan 1990-talet för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga brott och identifiera brottsmisstänkta. Teknisk övervakning har visat sig vara effektiv exempelvis vid utredning av rörlig brottslighet samt rån- och våldsbrott, berättar polisinspektör Pekka Sallinen vid Polisstyrelsen.
Utifrån kritiken har polisen gjort en omfattande konsekvens- och riskbedömning gällande teknisk övervakning i enlighet med 21 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål i samarbete med dataombudsmannen. 

System och avtal har uppdaterats

Efter utvärderingen har polisen uppdaterat de interna anvisningarna om ämnet och byggt upp ett centraliserat kameraövervakningssystem. Systemet gör det möjligt för polisen att vidta åtgärder som till exempel centraliserad användarhantering och behandling av logguppgifter som förutsätts av lagstiftning, konsekvensbedömning och därmed sammanhängande riskbedömning.

Polisen utför teknisk övervakning både självständigt och i samarbete med andra myndigheter och till exempel med kommuner. Med tanke på samarbetet har polisen uppdaterat avtalsgrunden för behandling av personuppgifter, där parterna bl.a. avtalar om inbördes registerföring. 

– Med den nya avtalsgrunden kommer samarbetet, och i synnerhet behandlingen av personuppgifter inom ramen för det, att ske i enlighet med konsekvensbedömningen och riskbedömningen gällande dataskyddet, konstaterar Sallinen.

Polisen har inlett uppdateringen av avtalen med ovannämnda parter. Målet är att polisen ska kunna använda systemen för teknisk övervakning av allmänna platser i olika kommuner via det nya centraliserade systemet.

När polisen spelar in kamerabilder från ett område som övervakas, till exempel ett torgområde eller en gata i staden, handlar det om polisens tekniska övervakning. Om teknisk övervakning meddelas med skyltar som installeras i området som övervakas. Polisen använder inte uppgifter som ingår i särskilda kategorier av personuppgifter i sin övervakning, till exempel biometriska ansiktsbilder med vilka en person kan identifieras med hjälp av hens fysiska särdrag. 

Polisens verksamhet och utveckling Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet