Poliisi selvittää jokaisen koulu-uhkauksen perinpohjaisesti ja uhkaajat jäävät lähes poikkeuksetta kiinni

Julkaisuajankohta 25.9.2023 13.26
Uutinen

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella on pitkin vuotta selvitettävänä kouluihin kohdistuneita uhkauksia. Eniten uhkauksia esitetään yläkouluissa, mutta ilmiö on tuttu myös lukioissa ja ammattikouluissa, jonkin verran myös alakouluissa.

Poliisilla on velvollisuus puuttua matalalla kynnyksellä koulu-uhkauksiin. Lähes aina uhkaukset ovat olleet vitsiksi tarkoitettuja, jolloin niiden seurausten vakavuus ja kauaskantoisuus tulevat nuorelle ja hänen huoltajilleen täytenä yllätyksenä. Tällä hetkellä uhkauksia esitetään tyypillisimmin sosiaalisen median kanavista Jodelissa, jossa voi kirjoittaa anonyymisti. 

- Aina kun kouluun kohdistuu uhka, poliisi lähtee selvittämään uhkauksen tekijää ja lähes poikkeuksetta saa sen selvitettyä, vaikka se olisi julkaistu Jodelissa. Kaikki uhkaukset otetaan vakavasti ja ne tutkitaan perinpohjaisesti, kertoo rikoskomisario Asko Sartanen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ennalta estävästä toiminnasta. 

Uhkauksen kirjoittajan henkilöllisyyden selvittyä, poliisi voi takavarikoida uhkauksen kirjoittaneen henkilön puhelimen ja tietokoneen tutkinnan ajaksi. Tutkinta saattaa kestää useita viikkoja. Uhkauksesta jää tieto poliisille ja poliisi jää myös seuraamaan henkilöitä, jotka ovat uhanneet kouluja eri viestintäkanavissa. Koulu voi myös antaa uhkauksen esittäjälle omat sanktionsa. Näissä tilanteissa koululla tai oppilaitoksella on mahdollisuus puuttua oppilaan toimintaan erilaisin opetusjärjestelyin ja valvontaratkaisuin. Oppilaan nettitunnukset voidaan esimerkiksi laittaa koululla lukkoon.

- On hyvä tiedostaa, että  uhkaus voidaan viedä syyttäjälle syyteharkintaan, vaikka uhkauksen kirjoittaja sanoisi viestin olleen "vain läppää". Rikosnimike on niissä tapauksissa useimmiten laiton uhkaus, Sartanen muistuttaa.

Koulu-uhkan selvittämisessä poliisi tekee yhteistyötä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon kanssa

Alaikäisestä koulu-uhkauksen tekijästä kirjataan lastensuojeluilmoitus. Joissain tapauksissa joudutaan nuori ohjaamaan terveydenhuollon viranomaisen arvioitavaksi. 

- Poliisin ennalta estävän toiminnan ja viranomaisyhteistyön tarkoituksena on katkaista nuorelta polku, joka mahdollisesti johtaa vakavan väkivaltarikoksen toteuttamiseen. Koska koulu-uhka on aina vakava tilanne, kehotamme huoltajia keskustelemaan lastensa kanssa harmittomaksi tarkoitetun uhkailun seurauksista, toteaa Sartanen.
 

Itä-Uudenmaan poliisilaitos Poliisin ennalta estävä toiminta Rikokset ja tutkinta Uutinen