Polisen utreder varje skolhot grundligt, och de som framfört hoten blir så gott som alltid fast

Utgivningsdatum 25.9.2023 13.26 | Publicerad på svenska 29.9.2023 kl. 12.51
Nyhet

Polisinrättningen i Östra Nyland utreder under hela året hot som riktas mot skolor. De flesta hoten framförs i högstadiet, men fenomenet är bekant även i gymnasier och yrkesskolor och i viss mån även i lågstadier.

Polisen har en skyldighet att ingripa med låg tröskel vid skolhot. Nästan alltid har hoten varit avsedda som skämt, så de allvarliga och långtgående konsekvenserna av dem kommer som en fullständig överraskning för den unga och hens vårdnadshavare. För närvarande framförs de i sociala medier oftast på Jodel, där du kan skriva anonyma inlägg.

– Alltid när det riktas ett hot mot en skola, börjar polisen utreda vem som framfört hotet och nästan utan undantag får polisen också reda på det, även om hotet har publicerats på Jodel. Alla hot tas på allvar och utreds grundligt, berättar kriminalkommissarie Asko Sartanen från den förebyggande verksamheten vid polisinrättningen i Östra Nyland. 

När identiteten på den person som skrivit hotet har utretts kan polisen beslagta hens telefon och dator för den tid som utredningen pågår. Utredningen kan ta flera veckor. Polisen sparar informationen om hotet, och polisen kommer också att följa personer som har hotat skolor i olika kommunikationskanaler. Skolan kan även utdela egna sanktioner till personen som framfört hotet. I dessa situationer har skolan eller läroanstalten möjlighet att ingripa i elevens verksamhet genom olika slags undervisningsarrangemang och övervakningslösningar. Till exempel kan skolan spärra elevens nätkoder.

– Det är bra att vara medveten om att ett hot kan föras vidare till åklagaren för åtalsprövning, även om den som skrivit hotet säger att meddelandet var "bara ett skämt". I dessa fall är brottsrubriceringen i allmänhet olaga hot, påpekar Sartanen.

Vid utredning av hot mot en skola samarbetar polisen med socialförvaltningen och hälso- och sjukvården

För en minderårig som framför ett skolhot registreras en barnskyddsanmälan. I vissa fall hänvisas den unga till en myndighet inom hälso- och sjukvården för bedömning. 

– Syftet med polisens förebyggande insatser och myndighetssamarbetet är att bryta en sådan väg för den unga som kan leda till genomförandet av ett allvarligt våldsbrott. Eftersom ett skolhot alltid är en allvarlig situation uppmuntrar vi vårdnadshavarna att diskutera konsekvenserna av hot som är avsedda att vara oskyldiga med sina barn, konstaterar Sartanen.
 

Brott och utredning Nyheter Polisens förebyggande arbete Polisinrättningen i Östra Nyland