Poliisi selvitti hoivakodissa asuvien henkilöiden aseiden hallussapidon edellytyksiä Länsi-Uudellamaalla

25.1.2021 10.17
Uutinen

Ikääntyvät henkilöt eivät terveydentilansa vuoksi välttämättä enää ole sopivia turvalliseen aseen käsittelyyn ja säilyttämiseen. Muisti- ja muut ikääntymiseen liittyvät sairaudet voivat estää ampuma-aseluvan ja aseiden hallussapidon. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos aloitti kesällä 2020 selvityksen, jossa käytiin läpi hoivakodissa asuvien henkilöiden edellytykset aseen hallussapitolupaan neljän kunnan alueella.

Länsi-Uudenmaan poliisilaitokselle tuli kesän 2020 aikana hälytystehtäviä, joiden hoitamisen yhteydessä tavattiin luvallisia aseita vakavasti muistisairailla henkilöillä. Suomessa ei ole säädöksiä aseluvan haltijan velvollisuudesta esittää poliisille lääkärinlausuntoa terveydentilastaan, mutta poliisin on lain mukaan valvottava ampuma-aselupien haltijoiden edellytyksiä pitää aseita hallussaan. 

− Lupa on peruutettava, jos luvanhaltijaa ei voida pitää terveydentilansa vuoksi sopivana pitämään hallussaan ampuma-aseita ja -tarvikkeita. Tämän vuoksi poliisilaitos aloitti aseluvan haltijoiden terveydentilaan liittyvän valvontaprojektin, kertoo apulaispoliisipäällikkö Kimmo Markkula.   

Hoivakoteja, joissa asuviin henkilöihin selvitys kohdistettiin, oli yhteensä 38. Hoitokodit sijaitsevat Espoossa, Kauniaisissa, Kirkkonummella ja Siuntiossa.

− Osa selvityksen alla olleista aseista kuului kuolinpesille. Selvityksen myötä peruutus- ja haltuunottopäätöksiä tehtiin 28 kappaletta, kertoo lupavalvontayksikön johtaja ylikomisario Juha Rosendahl. 

Poliisi saa salassa pidettävät terveystiedot poliisilain perusteella voidakseen arvioida luvanhaltijan terveydentilaa. Tämä edellyttää poliisin pyyntöä sille taholle, jolla terveystiedot ovat. 

Aseen voi luovuttaa poliisille ilman seuraamuksia

Apulaispoliisipäällikkö Markkula suosittelee, että terveydentilan heikentyessä luvanhaltijat luopuisivat aseista, joita eivät enää pysty turvallisesti käyttämään. 

− Oman asuinpaikan poliisille voi lähtökohtaisesti aina seuraamuksetta luovuttaa ampuma-aseen sen osan tai ampumatarvikkeita, mikäli tarve on lakannut esimerkiksi harrastuksen hiipumisen vuoksi, säilytysturvallisuudessa on puutteita tai luvanhaltijan terveydentila on heikentynyt. 

Myös liikenne- ja valvontasektoria johtava ylikomisario Aapo Isoaho toivoo aktiivisuutta sekä etupainotteisuutta luvanhaltijoilta, heidän lähiomaisiltaan sekä kuolinpesiltä. Etukäteen kannattaa kuitenkin olla aina yhteydessä poliisin, ennen ampuma-aseen tuomista poliisiasemalle. 

− Keväällä poliisi tulee toteuttamaan valtakunnallisen ampuma-aseiden ja ampumatarvikkeiden keräyskampanjan, josta tullaan tiedottamaan vielä lähempänä tarkemmin, Isoaho kertoo.
 

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos Poliisin lupapalvelut Uusimaa Uutinen
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
aseet
luvat