Poliisi seuraa droonihavaintoja

Julkaisuajankohta 21.10.2022 14.54
Uutinen

Poliisin tietoon on tullut viime viikkojen aikana miehittämättömiin ilma-aluksiin (drooni) liittyviä havaintoja, joista osa on tapahtunut niin sanottujen kriittisten infrastruktuurikohteiden lähistöillä. Tällaisia kohteita ovat muun muassa energia- ja vesihuoltoon, tieto- ja viestiliikenteeseen ja liikenneverkostoihin liittyvät kohteet.

Poliisin tiedossa ei ole sellaisia tapahtumia, jotka olisi varmuudella voitu todentaa esimerkiksi vieraan valtion vaikuttamiseksi. 

Pääosin droonilennätykset ovat asianmukaisia ja laillisia eikä läheskään kaikista droonihavainnoista tarvitse olla huolissaan. Esimerkiksi poliisi ja muut toimijat suorittavat päivittäin lukuisia virka- tai työtehtäviin liittyvä lentoja. 

Kansalaisia pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen (112) vain sellaisista akuuteista droonihavainnoista, jotka tehdään kriittisten infrastruktuurin läheisyydessä, lentokieltoalueilla tai muutoin epäilyttävissä olosuhteissa tai lentotoiminta muutoin herättää epäilyksiä.

Miehittämättömän ilmailun valvonta on osa poliisin lakisääteisiä tehtäviä.

- Poliisi seuraa tilannetta tehostetusti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja ryhtyy tarvittaessa tilanteiden edellyttämiin toimenpiteisiin, poliisiylitarkastaja Vesa Pihajoki Poliisihallituksesta sanoo. 

Miehittämättömän ilmailun säännöksistä ja määräyksistä sekä lentokieltoalueista löytyy lisätietoa mm. Traficomin Droneinfo sivustolta www.droneinfo.fi tai www.dronekartta.fi.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta