Polisen följer med observationer om drönare

Utgivningsdatum 21.10.2022 14.54
Nyhet

Polisen har under de senaste veckorna fått information om observationer som gäller obemannade flygfarkoster (drönare). En del av observationerna har gjorts i närheten av s.k. kritisk infrastruktur. Sådana är t.ex. objekt i anknytning till energi- och vattenförsörjning, informations- och kommunikationsteknik samt trafik.

Polisen har inte fått kännedom om fall som med säkerhet kunde bestyrkas som t.ex. en främmande stats påverkan.

I huvudsak är flygningarna med drönare sakliga och lagliga och man behöver inte vara orolig för de flesta av flygningarna. Bland annat utför polisen och andra aktörer dagligen flertal flygningar som hör till tjänste- eller arbetsuppgifterna.

Medborgarna ombedes meddela Nödcentralen (112) endast om sådana akuta drönarobservationer som berör kritisk infrastruktur, flygförbudsområden eller vid annars tvivelaktiga omständigheter eller om flygverksamheten på något annat sätt väcker misstankar.

Övervakning av obemannad luftfart är en del av polisens lagstadgade uppgifter.

– Polisen följer med situationen genom effektiverat samarbete med andra myndigheter och skrider till åtgärder vid behov, säger Polisstyrelsens polisöverinspektör Vesa Pihajoki.

Information om bestämmelser och föreskrifter som gäller obemannad luftfart samt om flygförbudsområden hittas bl.a. på Traficoms sida www.droneinfo.fi eller www.dronekartta.fi
 

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet