Poliisi suoritti tehostettua erävalvontaa vesilintujen ja karhunmetsästyksen aloituksessa

Julkaisuajankohta 24.8.2023 14.42
Uutinen

Poliisi on valvonut tehostetusti, yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa, vesilintujen- ja karhunmetsästyksen aloittamista 20. - 21.8.2023.

​Valvontaa painotettiin paikallisesti ja alueellisesti keskeisiin teemoihin, pääasiassa vesilintujen metsästykseen. Valvonnan kohdentamisella ja siitä tiedottamisella tavoiteltiin poliisin toiminnan vaikuttavuutta mahdollisimman suureen osaan metsästäjistä koko maassa.

Poliisi on valtakunnallisesti käyttänyt valvontaan noin 650 työtuntia, eli yli 90 henkilötyöpäivää. Lisäksi valvonnasta tiedotettiin aktiivisesti. Valvontaa suorittaneet viranomaiset kohtasivat henkilökohtaisesti noin 750 metsästäjää, joka on noin 150 kontaktia enemmän kuin edellisenä vuonna. Osassa poliisilaitoksia valvontaan käytettäviä resursseja on siirretty merilintujen metsästyksenvalvontaan, jota kohdennetaan perjantaista 1.9. alkaen viikonlopun aikana luodoille ja saaristoihin.

Poliisi kirjasi valvonnan yhteydessä 20 huomautusta, 8 sakkovaatimusta ja 4 rikosilmoitusta. Yleisin nimike oli metsästysrikkomus, mutta joukossa oli myös rattijuopumuksia. Rikoksiin tai rikkomuksiin syyllistyneiden metsästäjien osalta poliisi tekee aina hallinnollisena toimenpiteenä harkinnan siitä, onko henkilön ampuma-aselupien hallussapitolupiin syytä puuttua. Tämä ei välttämättä johda jatkotoimenpiteisiin, mutta on osa poliisin aktiivista lupavalvontaa.

Valtakunnallisesti voidaan todeta, että metsästäjät noudattavat säännöksiä erittäin hyvin, ja valvonnassa havaitut rikkeet olivat vähäisiä ja lieviä. Poliisi kirjasi seuraamuksia hieman vähemmän kuin edellisenä vuotena. Mitään vakavia laiminlyöntejä tai rikoksia ei raportoitu.

Poliisin tehostettu valvonta on saanut kiitosta paitsi yhteistyöviranomaisilta, myös metsästäjiltä. Viranomaisyhteistyönä toteutettu erävalvonta koetaan laajasti positiiviseksi ja tarpeelliseksi tehtäväksi. Poliisihallitus kiittää metsästäjiä, yhteistyötahoja ja poliisilaitoksia onnistuneesta valvontateemasta.

Poliisilaitokset tiedottavat tarkemmin paikallisista tuloksista ja havainnoista. 

Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta