Polisen skärpte jakt- och fiskeövervakningen när sjöfågel- och björnjakten inleddes

Utgivningsdatum 24.8.2023 14.42
Nyhet

Polisen skärpte i samarbete med andra myndigheter övervakningen när sjöfågel- och björnjakten inleddes den 20–21 augusti 2023.

Övervakningen inriktades lokalt och regionalt på viktiga teman, huvudsakligen sjöfågeljakt. Syftet med att rikta och informera om övervakningen var att en så stor del som möjligt av jägarna i hela landet skulle bli medvetna polisens verksamhet.

På riksnivå har polisen använt cirka 650 arbetstimmar för övervakningen, dvs. över 90 dagsverken. Polisen informerade också aktivt om övervakningen. Myndigheterna som utförde övervakningen träffade personligen cirka 750 jägare, vilket är omkring 150 fler än i fjol. Vid en del polisinrättningar har övervakningsresurser använts för övervakning av havsfågeljakten. Från och med fredagen den 1 september övervakas havsfågeljakten särskilt på skär och i skärgårdarna under hela veckoslutet. 

I samband med övervakningen registrerade polisen 20 anmärkningar, åtta bötesyrkanden och fyra polisanmälningar. Den vanligaste benämningen var jaktförseelse, men även rattfylleri förekom. Beträffande jägare som gjort sig skyldiga till brott eller förseelser gör polisen alltid som administrativ åtgärd en prövning av huruvida det finns anledning att ingripa i personens vapeninnehavstillstånd. Detta leder inte nödvändigtvis till fortsatta åtgärder, men hör till polisens aktiva tillståndsövervakning.

På riksnivå kan det konstateras att jägarna följer bestämmelserna mycket bra och de förseelser som observerades under övervakningen var ringa och lindriga. Polisen registrerade något färre påföljder än i fjol. Inga allvarliga försummelser eller brott rapporterades.

Polisens skärpta övervakning har fått beröm både av samarbetsmyndigheterna och av jägarna. Jakt- och fiskeövervakningen som genomförs som myndighetssamarbete upplevs i stor utsträckning som en positiv och nödvändig uppgift. Polisstyrelsen tackar jägarna, samarbetspartnerna och polisinrättningarna för ett lyckat övervakningstema.
Polisinrättningarna informerar närmare om de lokala resultaten och observationerna.  

Nyheter Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet