Poliisi teki sulkutilan aikana 12 625 tarkastusta ravintoloihin

Julkaisuajankohta 23.4.2021 8.57
Uutinen

Poliisi valvoi kuusi viikkoa niin sanottua ravitsemisliikkeiden sulkutilaa. Kuuden viikon aikana poliisi teki 12 625 ravitsemisliiketarkastusta. Ravitsemistoiminnan harjoittajat noudattivat hyvin sulkutilaa koskevia säännöksiä muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.

Suomessa alkoi 9. maaliskuuta niin sanottu ravitsemisliikkeiden sulkutila, joka kesti 18. huhtikuuta asti. Kuusi viikkoa kestäneen sulkutilan aikana ravitsemisliikkeet tuli pitää suljettuina tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Sulkutila ei kuitenkaan koskenut henkilöstöravintoloita eikä ruoan ja juoman ulosmyyntiä eli niin sanottua take away -toimintaa. 

Sulkutilan valvonta kuului poliisin tehtäviin. Kuuden viikon aikana kaikki poliisilaitokset valvoivat toimialueensa ravitsemisliikkeitä osana valvonta- ja hälytystoimintaa. Valvontaa tehtiin päivittäin kattaen valvontaa yleisesti kaikenlaisiin ravitsemisliikkeisiin sekä painottaen sitä sellaisiin paikkoihin, joissa oli jo aikaisemmin havaittu lainvastaista toimintaa.

- Valtaosa ravitsemisliikkeistä oli sulkutilan aikana suljettuina ja ne ravitsemistoiminnan harjoittajat, jotka pitivät ravitsemisliikkeitään sulkutilan aikana auki, noudattivat yleisesti ottaen hyvin sulkutilaa koskevia rajoituksia. Valvonnan aikana todettiin muutamia tapauksia, joissa ravitsemisliikettä pidettiin avoinna lainvastaisesti tai henkilöstöravintolaa taikka take away -toimintaa ei oltu järjestetty lain edellyttämällä tavalla, toteaa poliisitarkastaja Konsta Arvelin. 

Poliisi puuttui havaitsemiinsa epäkohtiin ensisijaisesti neuvoin, kehotuksin ja käskyin. Eräissä tapauksissa poliisi joutui tyhjentämään ravitsemisliikkeitä ja varmistamaan, että ravitsemisliike pysyy suljettuna.  -Vain noin puolessa kymmenessä tapauksessa poliisi joutui velvoittamaan ravitsemistoiminnan harjoittajaa hallintopäätöksellä noudattamaan sulkutilaa koskevia velvollisuuksia. Valvonnan perusteella sulkutilan yleisin poliisin havaitsema lainvastaisuus oli take away -ruoan ja juoman nauttiminen ravitsemisliikkeessä, Arvelin jatkaa. 

Vielä viimeisen valvontaviikon aikana tuli ilmi tapaus, jossa ravitsemistoiminnan harjoittaja oli ottanut "varaslähdön" ja avannut ravitsemisliikkeensä asiakkaille sulkutilan purku mielessään. Poliisin kehotuksesta ravitsemistoiminnan harjoittaja tyhjensi ravitsemisliikkeen asiakkaista ja sulki omistamansa paikan. Varaslähtö ei aiheuttanut poliisille muita toimenpiteitä paitsi ilmoituksen anniskelua ja tartuntatautilakia valvovalle aluehallintovirastolle.

Ravitsemistoiminnan valvonta lukuina ja muina tietoina: 
1) Sulkutila alkoi 9.3.2021 ja kesti 18.4.2021 asti mainitut päivät mukaan lukien. 
2) Sulkutilan aikana ravitsemisliikkeet tuli pitää suljettuina. 
3) Sulkutila ei kuitenkaan koskenut henkilöstöravintoloita ja sellaisia ravitsemisliikkeitä, jotka tarjosivat take away -ruokaa ja juomaa.
4) Poliisi teki valvonnan aikana 12 625 ravitsemisliiketarkastusta. Luku pitää sisällään myös sellaisia ravitsemisliikkeitä, joihin on kohdistettu uusintatarkastuksia.
5) Valvontaan osallistuivat kaikki 11 poliisilaitosta. 
6) Valvonta tehtiin muiden valvonta- ja hälytystehtävien ohessa.
7) Poliisi valvoi sulkutilan noudattamista ensisijaisesti neuvoin, ohjein, kehotuksin ja käskyin (poliisilaki 1 luku 6 § ja 11 §). 
8) Poliisilla joutui myös tyhjentämään ravitsemisliikkeitä poliisilain perusteella yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi (poliisilaki 2 luku 8 §) sekä määräämään asiakkaita poistumaan ravitsemisliikkeestä (poliisilaki 2 luku 9 §). 
9) Yksittäisissä tapauksissa poliisilaitos joutui hallintopäätöksellä velvoittamaan ravitsemistoiminnan harjoittajaa täyttämään määräajassa sulkutilaa koskevat velvollisuutensa (laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta 12 §). 
10) Velvoittava hallintopäätös tarkoitti sitä, että ravitsemistoiminnan harjoittajalla oli määräaika, jonka kuluessa hänen tuli saattaa toimintansa lainmukaiseksi, esimerkiksi huolehtia henkilöstöravintolassa asioivien asiakkaiden rajaamisesta tai varmistaa, että take away -toiminnassa asiakkaat eivät jää ravitsemisliikkeeseen nauttimaan elintarvikkeita.
 

Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta