Under stängningen av restaurangerna gjorde polisen 12 625 kontroller

Utgivningsdatum 23.4.2021 8.57
Nyhet

Polisen övervakade nedstängningen av förplägnadsrörelserna i sex veckor. Under de veckorna gjorde polisens 12 625 kontroller av förplägnadsrörelser. Med några få undantag följde utövarna av förplägnadsverksamhet bestämmelserna om nedstängningen bra.

I Finland inleddes den 9 mars en nedstängning av förplägnadrörelserna, nedstängningen avslutades 18 april. Under den sex veckor långa nedstängningen skulle förplägnadsrörelserna vara stängda för att dämpa spridningen av den smittsamma sjukdomen.  Nedstängningen gällde dock inte personalrestauranger och utförsäljning av mat och dryck, dvs så kallad take away-verksamhet. 

Övervakningen av nedstängningen hörde till polisens uppgifter. Under de sex veckorna övervakade samtliga polisinrättningar som en del av sin övervaknings- och utryckningsverksamhet förplägnadsrörelserna på sitt område.  Övervakningar gjordes dagligen och gällde alla förplägnadsrörelser, platser där lagstridig verksamhet redan tidigare hade konstateras prioriterades. 

– Största delen av förplägnadsrörelserna var stängda under nedstängningen och de utövare av förplägnadsrörelse som höll öppet följde allmänt taget bestämmelserna om nedstängningen.  Under övervakningarna konstaterades några fall där förplägnadsrörelsen hölls öppen lagstridigt eller personalrestaurangen eller take away-verksamheten inte hade ordnats på det sätt förutsattes i lagen, konstaterar polisinpektör Konsta Arvelin. 

Polisen ingrep i de konstaterade missförhållandena i första hand med råd, uppmaningar och befallningar. Polisen var tvungen att tömma några förplägnadsrörelser och se till att de hölls stängda.  – I mindre än tio fall var polisen tvungen att med ett förvaltningsbeslut ålägga utövaren av förplägnadsrörelsen att uppfylla förpliktelserna gällande nedstängningen. Utgående från övervakningen var den lagstridighet polisen vanligen konstaterade att take away-mat och dryck intogs på restaurangen eller caféet, fortsätter Arvelin. 

Under den sista övervakningsveckan upptäcktes ett fall där förplägnadsföretagaren hade tagit en "tjuvstart" och öppnat sitt företag för kunder för tidigt. På uppmaning av polisen tömde företagaren lokalen på kunder och stängde den. Den enda åtgärd polisen orskades av tjuvstarten var anmälan till regionförvaltningsverket, som övervakar utskänkningen och lagen om smittsamma sjukdomar.

Information om övervakningen av förplägnadsrörelser: 
1) Nedstängningen varade från och med den 9 mars till och med den 18 april 2021. 
2) Under nedstängningen skulle förplägnadsrörelserna vara stängda. 
3) Nedstängningen gällde dock inte personalrestaurangerna och förplägnadsrörelser som sålde take-away mat och dryck.
4) Under nedstängningen gjorde polisen 12 625 kontroller av förplägnadsrörelser. En del förplägnadsrörelser granskades fler än en gång.
5) Samtliga 11 polisinrättningar deltog i övervakningen. 
6) Övervakningen gjordes vid sidan av övriga övervaknings- och utryckningsuppdrag.
7) Polisen övervakade att förplägnadsrörelserna iakttog nedstängningen i första hand med råd, uppmaningar och befallningar (polislagen 1 kap, 6 § och 11 §). 
8) Polisen var även med stöd av polislagen tvungen att tömma förplägnadsrörelser för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet (polislagen 2 kap. 8 §) och befalla kunder att lämna förplägnadsrörelsen (polislag 2 kap.9 §). 
9) I några enstaka fall var polisinrättningen tvungen att med ett förvaltningsbeslut ålägga utövaren av förplägnadsrörelsen att inom utsatt tid följa sina förpliktelser gällande nedstängningen (lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 12 §). 
10) Det förpliktande förvaltningsbeslutet betydde att utövaren av förplägnadsrörelsen inom en viss utsatt tid skulle se till att verksamheten var lagenlig, till exempel att antalet kunder i personalmatsalen var begränsad eller att take away-verksamhetens kunder inte stannade i lokalen för att äta och dricka.
 

Nyheter Polisstyrelsen Övervakning och larmverksamhet