Poliisi torjuu pimeää työtä yhdessä muiden viranomaisten kanssa

Julkaisuajankohta 22.11.2022 12.54
Uutinen

Pimeän työn ja talousrikollisuuden estäminen, paljastaminen ja selvittäminen ovat poliisille tärkeitä tavoitteita rikosten torjunnassa. Kuluvana vuonna poliisi on järjestänyt useita valvontaiskuja muiden viranomaisten kanssa muun muassa kuljetusalalla sekä tehnyt ihmiskaupparikollisuuteen liittyviä toimia.

- Valvontaiskujen ja viranomaisyhteistyön avulla on kyetty konkreettisesti tunnistamaan sekä torjumaan harmaan talouden ja talousrikollisuuden muotoja. Erityisen tiivistä yhteistyö on ollut verohallinnon ja aluehallintovirastojen kanssa, poliisitarkastaja Mikko Kiiski Poliisihallituksesta sanoo.

Verohallinnon juuri ilmestyneen selvityksen perusteella pimeää työtekoa esiintyy erityisesti esimerkiksi rakennusalalla, ravintola-alalla, vähittäiskaupan alalla sekä varastointi- ja kuljetusalalla. 

- Poliisin arvion mukaan näihin toimialoihin liittyvään harmaaseen talouteen ja talousrikollisuuteen liittyy myös olennaisesti ammattimainen ja järjestäytynyt rikollisuus ja korruptio, joiden tunnistaminen ja torjuminen on poliisille tärkeää. Myös viranomaisyhteistyö ja hallinnolliset rikostorjuntakeinot ovat tärkeitä työkaluja tässä kokonaisuudessa ja torjuntakeinojen vaikuttavuuden lisäämisessä, Kiiski sanoo.

Pimeää työtä 900-1 1400 miljoonan edestä

Verohallinnon tekemän juuri ilmestuneen selvityksen mukaan Suomessa tehdään pimeää työtä vuosittain arviolta 900–1 400 miljoonan euron edestä. Pimeästä työstä aiheutuu verojen ja sosiaalivakuutusmaksujen menetyksiä noin 300–480 miljoonaa euroa. 

Osakkaiden ja elinkeinonharjoittajien pimeästi nostamat varat muodostavat merkittävän osan pimeän työn kokonaisarviosta. Yrittäjien osuus pimeästä työstä on jopa kolme neljäsosaa ja palkansaajien osuus noin yksi neljäsosa.

Selvityksen mukaan pimeää palkanmaksua työntekijöille esiintyy muun muassa ravitsemistoiminnassa ja rakentamisessa, missä yleinen palkkataso on alhainen, työllä tuotetaan palveluita ja käteistä käytetään yleisesti. Samoilla toimialoilla erityisesti pienten osakeyhtiöiden osakkaat ottavat yrityksistään tuloja maksamatta niistä veroja.

Elinkeinonharjoittajilla ravitsemistoiminta ja kuljetusala nousevat vahvasti esille pimeän työn toimialoina.