Polisen bekämpar svartjobb tillsammans med andra myndigheter

Utgivningsdatum 22.11.2022 12.54
Nyhet

Att förhindra, avslöja och utreda svartjobb och ekonomisk brottslighet är viktiga mål för polisen i bekämpningen av brott. I år har polisen ordnat flera övervakningstillslag med andra myndigheter bl.a. inom transportsektorn och vidtagit åtgärder i anslutning till människohandelsbrottslighet.

– Med hjälp av övervakningstillslagen och myndighetssamarbetet har man konkret kunnat identifiera och bekämpa former av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Samarbetet har varit särskilt intensivt med Skatteförvaltningen och regionförvaltningsverken, säger polisinspektör Mikko Kiiski vid Polisstyrelsen.

Enligt Skatteförvaltningens nyligen publicerade utredning förekommer svartjobb i synnerhet inom byggbranschen, restaurangbranschen, detaljhandeln samt lager- och transportbranschen. 

– Enligt polisens bedömning är grå ekonomi och ekonomisk brottslighet i anslutning till dessa branscher också i väsentlig grad förknippat med professionell och organiserad brottslighet, och det är viktigt för polisen att identifiera och bekämpa den. Också myndighetssamarbete och administrativa brottsbekämpningsmetoder är viktiga verktyg i denna helhet och för att öka bekämpningsmedlens effekt, säger Kiiski.

Svartjobb till ett värde av 900–1 1400 miljoner euro

Enligt en färsk utredning som Skatteförvaltningen gjort utförs i Finland årligen svartjobb till ett värde av uppskattningsvis 900–1 400 miljoner euro. Svartjobb medför förluster av skatter och socialförsäkringsavgifter på omkring 300–480 miljoner euro. 

De medel som delägarna och näringsidkarna lyfter svart utgör en betydande del av den totala helhetsuppskattningen av svartjobb. Företagarnas andel av svartjobbet är upp till tre fjärdedelar och löntagarnas andel cirka en fjärdedel.

Enligt utredningen förekommer svart löneutbetalning till arbetstagare bl.a. inom restaurangverksamhet och byggande, där den allmänna lönenivån är låg, arbetet produceras i form av tjänster och kontanter används allmänt. Inom samma branscher tar i synnerhet delägare i små aktiebolag ut inkomster från sina företag utan att betala skatt på dem. Bland näringsidkarna är förplägnadsverksamheten och transportbranschen de mest framträdande branscherna där svartjobb förekommer.