Poliisi valvoo hirvenmetsästyksen aloittamista

Julkaisuajankohta 27.9.2022 11.19
Uutinen

Poliisi suorittaa tehostettua hirvieläinten metsästyksen valvontaa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 1.10.-2.10.2022 ja muualla Suomessa 8.-9.10.2022. Valvonta suoritetaan yhteistyössä muiden erävalvontaviranomaisten kanssa

Luonnonvarakeskuksen ja Riistakeskuksen tilastojen mukaan hirvenmetsästykseen osallistui vuonna 2021 yli 116 000 metsästäjää ja hirvieläinlupia myönnettiin valtakunnallisesti yli 111 000. Näistä hirvilupia oli yli 36 000. 

Poliisi tulee suorittamaan tehostettua erävalvontaa hirvenmetsästyksen aloitusviikonloppuna Lapin, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa 1.10.-2.10.2022 ja muualla Suomessa 8.-9.10.2022. 

- Valvontaa tullaan painottamaan paikallisesti poliisin ja muiden ja alueellisesti keskeisiin teemoihin. Valvonnan kohdentamisella suuriin massoihin ja alueellisiin painopisteisiin saavutetaan näkyvyyttä ja lisätään ennalta estävyyttä, poliisitarkastaja Kai Vepsäläinen Poliisihallituksesta sanoo.

Turvallisuuteen kiinnitettävä huomiota

Hirvi on suurikokoisin ja taloudellisesti tärkein riistaeläimemme ja hirvieläinten metsästys on muuta metsästystä tarkemmin säädeltyä. 

Vepsäläinen korostaa, että järeiden aseiden sekä voimakastehoisten patruunoiden ja luotien käyttö vaatii kiinnittämään erityistä huomiota turvallisuusnäkökohtiin.

-  Poliisi kohdentaakin valvontaansa paitsi metsästysmenetelmien asianmukaisuuteen myös erityisesti turvallisen metsästyksen toteuttamiseen. Poliisilaitokset suunnittelevat valvontatapahtumansa yhteistyössä muiden valvontaviranomaisten kanssa ja kohdentavat valvontaa tietojohtoisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Poliisilaitokset voivat tiedottaa alueellisesta valvonnasta sekä tuloksista oman aikataulunsa mukaisesti. Poliisihallitus tiedottaa valvonnan valtakunnallisista tuloksista 12.10.2022.

Etusivun uutinen Poliisihallitus Uutinen Valvonta- ja hälytystoiminta