Polisen övervakar älgjaktstarten

Utgivningsdatum 27.9.2022 11.19
Nyhet

Polisen utövar intensifierad övervakning av jakten på hjortdjur i landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland 1–2.10.2022 och i övriga Finland 8–9.10.2022. Övervakningen utförs i samarbete med andra jakt- och fiskeövervakningssmyndigheter.

Enligt Naturresursinstitutets och Finlands viltcentrals statistik deltog över 116 000 jägare i älgjakten 2021 och över 111 000 hjortdjurslicenser beviljades nationellt. Av dessa var över 36 000 älglicenser. 

Polisen kommer att utföra intensifierad jakt- och fiskeövervakning under det första älgjaktsveckoslutet i landskapen Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland 1–2.10.2022 och i övriga Finland 8–9.10.2022. 

Övervakningen kommer att fokusera såväl lokalt på polisens och andra aktörers som regionalt centrala teman. Genom att rikta övervakningen till stora massor och regionala prioriteringar blir man synligare och mer förebyggande, säger polisinspektör Kai Vepsäläinen från Polisstyrelsen.

Uppmärksamhet fästs vid säkerheten

Älg är det största och ekonomiskt viktigaste villebrådet och jakt på hjortdjur är noggrannare reglerad än övrig jakt. 

Vepsäläinen betonar att användningen av grovkalibriga vapen samt högeffektiva patroner och projektiler kräver att särskild uppmärksamhet ägnas åt säkerhetsaspekter.

– Polisen inriktar sin övervakning förutom på jaktmetodernas ändamålsenlighet också särskilt på genomförandet av en säker jakt. Polisinrättningarna planerar sina övervakningsinsatser i samarbete med andra övervakningsmyndigheter och riktar övervakningen på ett informationslett och ändamålsenligt sätt.

Polisinrättningarna kan informera om den regionala övervakningen och resultaten enligt sitt eget tidsschema. Polisstyrelsen informerar om de riksomfattande resultaten av övervakningen 12.10.2022.

Nyheter Polisstyrelsen Startsidans stor nyhet Övervakning och larmverksamhet