Poliisi valvoo suojateiden turvallisuutta

23.8.2021 13.27
Uutinen

Poliisi jatkaa työtään suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi liikenteessä ja valvoo tehostetusti suojateiden turvallisuutta ja eritoten suojatiesääntöjen noudattamista tiistaina 24.8.2021.

Valvontaa suunnataan pääasiassa ajoneuvojen kuljettajiin ja heidän liikennekäyttäytymiseensä suojateillä. Valvontapäivänä puututaan myös suojattomien tienkäyttäjien liikkumista haittaavaan ja vaarantavaan pysäyttämiseen ja pysäköintiin yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa. 

-  Tavoitteena on lisätä kokonaisturvallisuutta suojateillä, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo. 

Kallion mukaan valvonnassa puututaan pääasiassa sellaisiin tapauksiin, jossa ajoneuvon kuljettaja laiminlyö esteettömän kulun antamisen jalankulkijalle, joka on jo suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. Valvonnassa puututaan myös tapauksiin, joissa ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen, ja jos se ohitetaan ajoneuvolla pysäyttämättä. Lisäksi valvonnassa keskitytään tapauksiin, joissa näkyvyys suojatielle on rajoittunut muulla tavoin, ja ajoneuvolla ei kuitenkaan hidasteta vauhtia tai tarvittaessa jopa pysäytetä ennen suojatietä.

Keväällä toteutetussa vastaavassa valvonnassa annettiin sanktioita seuraavasti:

Eniten sanktioita annettiin moottorikäyttöisten ajoneuvojen kuljettajille esteettömän kulun antamatta jättämisestä jalankulkijoille, yhteensä 85 kappaletta. Autoilijoille annettiin lisäksi yhteensä 44 liikennevirhemaksua ja sakkoa muista suojatiesääntöjen rikkomisista. 

Polkupyöräilijöille ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajille annettiin 57 huomautusta ja kuusi liikennevirhemaksua suojatiesääntöjen laiminlyönneistä. Jalankulkijat syyllistyivät seitsemän kertaa päin punaista valoa kävelemiseen liikennevirhemaksun arvoisesti ja 16 kertaa huomautuksen arvoisesti.

Kallio muistuttaa, että suojatie on jalankulkijoiden käytettäväksi tarkoitettu liikennemerkillä tai tiemerkinnällä osoitettu tien osa ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämistä varten. Viime vuonna voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukaan myös ajoneuvolla, mm. polkupyörällä, on sallittua ylittää ajorata suojatietä pitkin kuitenkin siten, että siitä ei saa aiheutua vaaraa eikä haittaa jalankulkijalle. Ajoneuvon kuljettajan on muistettava, että hänen on aina väistettävä muita tienkäyttäjiä tultaessa ajoradalle jalkakäytävän tai pyörätien ylityksen jälkeen.

Jalankulkijoiden osuus tieliikenteen kuolonuhreista merkittävä

Liikenneturvan julkaisemien tilastojen mukaan kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 (kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana menehtyneitä oli 11) ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa (kuluvan vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana loukkaantuneita oli 100.

Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

– Onnettomuustilastoissa erottuu kaksi ikäryhmää - nuoret ja iäkkäät. Suojatiellä menehtyneistä jalankulkijoista neljä viidestä ja loukkaantuneista lähes joka kolmas oli 65 –vuotias tai sitä iäkkäämpi. Yli neljäsosa tieliikenteessä loukkaantuneista jalankulkijoista oli alle 25-vuotias. Ajoneuvojen kuljettajien tuleekin olla eritoten hereillä suojateiden kohdilla nähdessään lapsia, nuoria ja vanhuksia, Kallio sanoo. 

Etusivun uutinen Liikenne Poliisihallitus Uutinen
Poliisihallitus
liikennevalvonta
poliisilaitokset
suojatiet