Poliisi valvoo suojateiden turvallisuutta seuraavat kaksi viikkoa

Julkaisuajankohta 14.4.2022 14.17
Uutinen

Poliisi jatkaa työtään suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseksi liikenteessä ja valvoo koko maassa suojateiden turvallisuutta ja suojatiesääntöjen noudattamista kahden viikon ajan 18.4.-1.5.

Suojatievalvonnan pääkohteena on ajorataa käyttävien moottorikäyttöisten ajoneuvojen ja raitiovaunujen kuljettajien toiminta suojatietä lähestyttäessä ja suojatien kohdalla. 

- Näissä rikkomuksissa on kysymys yleensä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, koska suojatiesääntöjen noudattamatta jättäminen voi tyypillisesti johtaa onnettomuuteen, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo. 

Suojatievalvonta kohdistuu myös pyöräilijöihin ja muihin moottorittomien ajoneuvojen kuljettajiin. Moottorittomien ajoneuvojen kuljettajien sääntörikkeissä on usein kyse liikennevirhemaksulla käsiteltävä hallinnollinen liikennerikkomus.

Yhteistyötä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa

Valvontapäivänä Valvonnassa puututaan myös liian lähelle suojateitä tapahtuvaan pysähtymiseen ja pysäköintiin yhteistyössä kunnallisen pysäköinninvalvonnan kanssa. 

-  Tavoitteena on lisätä kokonaisturvallisuutta suojateillä ja samalla muistuttaa ajoneuvojen kuljettajia heidän velvollisuuksistaan suojateillä, Kallio sanoo. 

Kallion mukaan valvonnassa puututaan pääasiassa sellaisiin tapauksiin, jossa ajoneuvon kuljettaja ei anna esteetöntä kulkua jalankulkijalle, joka on jo suojatiellä tai valmistautuu menemään sille. 

- Esteetön kulku tarkoittaa sitä, että jalankulkija voi ylittää suojatien hidastamatta tai nopeuttamatta alkuperäistä kävelynopeuttaan, Kallio toteaa.

Valvonnassa puututaan myös tapauksiin, joissa ajoneuvo tai raitiovaunu on pysähtynyt suojatien eteen ja jos se ohitetaan ajoneuvolla pysäyttämättä. Lisäksi valvonnassa keskitytään tapauksiin, joissa näkyvyys suojatielle on rajoittunut muulla tavoin, mutta ja ajoneuvo ei hidasta vauhtia tai pysähdy ennen suojatietä.

Kallio muistuttaa, että suojatie on liikennemerkillä tai tiemerkinnällä osoitettu tien osa ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämistä varten. Vuonna 2020 voimaan tulleen uuden tieliikennelain mukaan myös ajoneuvolla, mm. polkupyörällä, on sallittua ylittää ajorata suojatietä pitkin siten, että siitä ei saa aiheutua vaaraa eikä haittaa jalankulkijalle. 

Jalankulkijoiden osuus tieliikenteen kuolonuhreista 10 prosenttia

Liikenneturvan julkaisemien tilastojen mukaan kaikista tieliikenteessä menehtyneistä joka kymmenes ja loukkaantuneista seitsemän prosenttia oli jalankulkijoita. Viimeisen kolmen vuoden aikana on kuollut vuosittain keskimäärin 21 ja loukkaantunut 360 jalankulkijaa. Uhreista joka viides menehtyi suojatiellä. Jalankulkijoiden loukkaantumisista 60 prosenttia tapahtui suojatiellä.

– Onnettomuustilastoissa erottuu kaksi ikäryhmää: nuoret ja iäkkäät. Ajoneuvojen kuljettajien tuleekin olla erityisen hereillä suojateiden kohdilla nähdessään lapsia, nuoria ja vanhuksia, Kallio sanoo.