Poliisi vetoaa Närpiön vietnamilaisyhteisöön vuosia jatkuneen kiskonnan lopettamiseksi

Julkaisuajankohta 25.2.2022 8.16
Uutinen

Poliisi ja yhteistyöviranomaiset ovat yhdistäneet voimavaransa puuttuakseen kiskontaan vietnamilaisyhteisössä ja ovat laatineet tiedotteen, jossa informoidaan tuesta ja avusta, jota on mahdollista saada työvoiman hyväksikäytön tilanteissa. Poliisi vetoaa myös kasvihuoneyrittäjiin, jotka voivat omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä vietnamilaisyhteisön kanssa estää, että tällainen rikollinen toiminta jatkuisi.

Poliisi ja yhteistyöviranomaiset ovat yhdistäneet voimavaransa puuttuakseen kiskontaan vietnamilaisyhteisössä ja ovat laatineet tiedotteen, jossa informoidaan tuesta ja avusta, jota on mahdollista saada työvoiman hyväksikäytön tilanteissa. Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut tiedotteen, joka on myös käännetty vietnamin kielelle.

Tiedotteen ovat koonneet Maahanmuuttovirasto, Närpiön Kaupunki, Rikosuhripäivystys, Pohjanmaan hyvinvointialue ja ELY-keskus sekä poliisi. 

Helsingin poliisilaitos ja Pohjanmaan poliisilaitos ovat yhdessä tutkineet aiemmin tiedotettuja törkeitä kiskontoja, joihin on ollut vangittuna yhteensä viisi henkilöä. Tutkintavastuuta on sen laajuuden vuoksi jaettu sekä Helsingin poliisilaitoksen että Pohjanmaan poliisilaitoksen kesken. Myös Keskusrikospoliisi on mukana tutkinnassa. Tutkintaan on asetettu mitattavasti resursseja ja poliisin tavoitteena on saada vuosia jatkunut kiskonta loppumaan. 

Myös Närpiön kaupunki tekee yhteistyötä poliisin kanssa rikolliskierteen katkeamiseksi. 

Tutkinnan tässä vaiheessa rikosylikomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisilaitokselta ja rikoskomisario Sami Isoniemi Pohjanmaan poliisilaitokselta vetoavat yhteisöön kynnysrahajärjestelmän lopettamiseksi. Kynnysrahajärjestelmällä tarkoitetaan sitä, että henkilö maksaa perusteettomasti korkean rahasumman päästäkseen Suomeen.
Poliisin tiedossa on, että kynnysrahajärjestelmä on ollut olemassa pitkään ja siitä on aiheutunut monelle vietnamilaiselle kova rasite.

Poliisi toteaa, että tämänhetkinen ilmoittautuneiden uhrien määrä ei vastaa todellista kynnysrahaa maksaneiden uhrien määrää. Poliisilla on kaikki perusteet epäillä, että kynnysrahaa maksaneiden lukumäärä on kolminumeroinen.

Tunnistettujen epäiltyjen määrä on edelleen noin kymmenen henkilöä.

Poliisi muistuttaa, että Suomessa kenenkään ulkomaalaisen ei tarvitse maksaa kynnysrahaa tai minkäänlaista lahjaa tänne töihin päästääkseen. Kynnysrahan periminen on laitonta. 

Vain yhteisön sisältä käsin tämä vuosien kierre saadaan katkaistua. Poliisi korostaa, että viranomaisille kertomisesta ei seuraa uhreille vahinkoa eikä tämän vuoksi pidä pelätä, että joutuisi pois maasta. On myös erittäin tärkeää, että kasvihuoneyrittäjät ottavat vastuuta asiassa. He voivat omalla toiminnallaan ja yhteistyöllä vietnamilaisyhteisön kanssa estää, että tällainen rikollinen toiminta jatkuisi. 


Poliisin tutkinta etenee, mutta yhä kaivataan lisää tietoa hyväksikäyttäjistä. Poliisia myös kiinnostaa, liittyykö kokonaisuuteen kasvihuoneyrityksiä tai niiden liepeillä olevia tahoja. Poliisin tavoitteena on muun muassa selvittää, saavatko kasvihuoneyritykset oikeudetonta hyötyä kynnysrahoista.

Vihjeitä asiaan liittyen voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen ihmiskauppa@poliisi.fi ja vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi
 

Närpiö Pohjanmaa Pohjanmaan poliisilaitos Rikokset ja tutkinta Uutinen