Polisen vädjar till den slutna Vietnamesgemenskapen i Närpes för att få ett slut på ockerverksamheten

Utgivningsdatum 25.2.2022 8.16
Nyhet

Polisen och dess samarbetspartners har förenat sina krafter för att få ett slut på ockerverksamheten som pågår inom Vietnamesgemenskapen. Instanserna har tillsammans uppgjort ett meddelande där man informerar om stöd och hjälp som det är möjligt att få i en utsatt situation. Polisen vädjar också till växthusföretagarna att de i sin egen verksamhet och samarbete med vietnamesgemenskapen skall förhindra att den brottsliga verksamheten kan fortsätta.

Polisen och dess samarbetspartners har förenat sina krafter för att få ett slut på ockerverksamheten som pågår inom Vietnamesgemenskapen. Instanserna har tillsammans uppgjort ett meddelande där man informerar om stöd och hjälp som det är möjligt att få i en utsatt situation. Närings-, trafik- och miljöcentralen har utformat meddelandet som också översatts till vietnamesiska.  

Bakom meddelandet står Migrationsverket, Närpes stad, Brottsofferjouren, Österbottens välfärdsområde samt NTM-centralen och Polisen. 

Helsingfors polisinrättning och polisinrättningen i Österbotten utreder tillsammans ett omfattande fall av grovt ocker som man tidigare informerat om och där fem personer hållits häktade. Eftersom ockerhärvan är omfattande har utredningsansvaret delats mellan Helsingfors polisinrättning och polisinrättningen i Österbotten. 

Även centralkriminalpolisen deltar i utredningen. Omfattande resurser har riktats till utredningen och målsättningen är att få ett slut på ockerverksamheten som pågått i åratal. 

Även Närpes stad samarbetar med polisen för att få ett stopp på den kriminella verksamheten. 

I detta skede av utredningen vädjar kriminalöverkommissarie Hannu Kortelainen från Helsingfors polisinrättning och kriminalkommissarie Sami Isoniemi vid polisinrättningen i Österbotten till Vietnamesgemenskapen att upphöra med den kriminella verksamheten där man tvingar sina landsmän att betala ansenliga summor pengar i utbyte mot löfte om arbete.

Polisen känner nu till att den kriminella verksamheten pågått under lång tid och att den blivit en tung belastning för många Vietnameser. 

Polisen konstaterar att antalet offer som polisen har identifierat, inte motsvarar det verkliga antalet som blivit utsatta för brott. Polisen har skäl att tro att det verkliga antalet offer är tresiffrigt. Antalet identifierade misstänkta är fortsättningsvis ca 10 personer. 

Polisen påminner om att ingen i Finland ska behöva betala någon form av ersättning eller gåva för att få arbeta i landet. Det är ett brott att kräva ersättning i utbyte mot löfte om arbete.  

Endast inifrån den slutna gemenskapen kan denna flera år långa kriminella verksamhet brytas. Polisen framhåller att det är tryggt för offren att kontakta myndigheterna och att det inte finns orsak att vara rädd för att man skulle bli tvungen att lämna landet. Det är också av yttersta vikt att växthusföretagarna tar ansvar. De kan med sin egen verksamhet och samarbete med vietnamesgemenskapen förhindra att den brottsliga verksamheten fortsätter. 

Polisens utredning framskrider, men man tar fortsättningsvis emot ytterligare tips om de personer som är misstänkta i härvan. Polisen fortsätter även utreda de enskilda växthusföretagens och andra närliggande parters koppling till fallet. Polisen utreder bland annat om företagen kunnat dra olaglig nytta av den kriminella verksamheten.

Tips i ärendet kan skickas per e-post på adressen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi eller ihmiskauppa@poliisi.fi
 

Brott och utredning Nyheter Närpes Polisinrättningen i Österbotten Österbotten